-
Ledelse

Å lykkes med strategisk endring

Ragnhild Kvålshaugen

Strategisk endring – hvorfor er det ikke tilstrekkelig å endre organisasjonsstruktur? Professor Ragnhild Kvålshaugen identifiserer suksesskriterier for å lykkes.

Strategisk endring innebærer som regel at vi må arbeide på andre måter enn det vi gjør i dag. I en slik situasjon er det viktig å skape overganger mellom nåværende og fremtidige arbeidspraksiser.

I følge The Economist mislykkes 57% av bedriftsledere i USA med strategi implementering. Det største problemet i disse implementeringsprosessene handler om kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte. De ansatte skjønner ikke hva slags endring de skal gjennomføre, og viktigst skjønner de ikke hvorfor de skal gjøre en endring. Mange ledere er dårlige til å "selge inn" endring.

En annen risiko i endringsprosesser er at man ofte mister fokus på kundene. I det lange løp vil dette være svært alvorlig.

Vanlige fallgruver under endringsprosesser:

  • Manglende evne til å lede endringsarbeid og håndtere intern motstand mot endring
  • Forsøk på å implementere en strategi som er i konflikt med gjeldende maktstrukturer
  • Manglende informasjonsdeling
  • Uklar ansvarsfordeling
  • Dårlig eller vag strategi
  • Manglende eierskap
  • Manglende fortsåelse for at nåværende organisasjonsstruktur kan være en hindring av valgte strategi

Professor Ragnhild Kvålshaugen ved Handelshøyskolen BI vil i dette foredraget derfor snakke om hvorfor det er viktig å skape god samhandling og iverksette målrettede tiltak for å bygge endringskapasitet når strategi skal settes ut i livet.

Publisert 14. desember 2016

Du kan også se alle nyheter her.