-
Næringsliv

Antall matvarekjeder reduseres innen 2026

– I dag har vi tre paraplykjeder, men ti profilhus. Min hypotese er at noen vil forsvinne, sier Odd Gisholt, som innledet debatten på "Retail 2026" ved BI.

Odd Gisholt: Fremtidens dagligvarer

Under arrangementet, Retail 2026, innledet dagligvareekspert Odd Gisholt med 10 hypoteser for fremtidens dagligvaremarked frem mot 2026. Seminaret samlet noen av bransjens tungvektere på BI.

1.Dagligvaremarkedet vil øke fra dagens 170 milliarder til 210 milliarder. Mat på nett og salg via kjeder med bredt vareutvalg vil inngå i disse tallene.

2.Det vil fortsatt være tre store norske kjeder, mens utenlandsk aktører vil muligens prøve seg uten å lykkes.

3.Antallet profil hus vil bli redusert fra dagen 10 store med Rema 1000, Kiwi og Extra i spissen til 7. Konkurransen vil imidlertid fortsatt være meget hard og det kommer et nytt harddiscout-konsept på banen.

4.Antallet butikker vil gå ned fra dagens 3800 til 3400, mens salget innen kiosk, bensin etc. til tilta. Antallet «Brustadbuer» vil øke.

5.Andelen lavpris vil stabiliserer seg på rundt 70 %.

6.Tilnærmet 100% av all distribusjon vil gå via grossist.

7.Andelen egne merkevarer vil totalt sett stabilisere seg på rundt 30 %, noe ulikt fra kategori til kategori. Dette skjer samtidig som andelen lokalmat tiltar sterkt, særlig gjelder det økologiske produkter.

8.Store leverandører som Orkla, Nortura og Tine vil merke sterk konkurranse fra de internasjonale tilbyderen som Unilever, Nestle, Mondelez, Arla etc.

9.Det norske landbrukssamvirke vil få langt mindre beskyttelse. Ostetollen vil være borte.

10.Nordmenn vil bruke mindre enn 10% av sin disponible inntekt på dagligvarer.

Odd Gisholt er den som brakte varehandel som fag inn på BI. På slutten av 90-tallet var Gisholt rektor på Norges Varehandelshøyskole. Etter noen konstruktive samtaler med en annen av BIs veteraner, Jens Petter Tøndel, ble de enige om at varehandelsfaget hadde et potensiale som del av en handelshøyskole. Og slik ble det.

Siden den gang har bransjen vokst og blitt mer profesjonell, og studiet har hatt tilsvarende utvikling. I dag heter det Bachelor i Retail Management.

Publisert 5. desember 2016

Du kan også se alle nyheter her.