Mange forskere og prognosemakere forventer at intelligente maskiner vil snu opp-ned på både næringsliv og offentlig sektor. Vi kan vente oss storstilt automatisering og en helt ny oppgavefordeling mellom mennesker og maskiner.

BI forskning: Kunstig intelligens i ledelse

Mange hevder at vi nå står foran den største endringen på arbeidsplasser siden den industrielle revolusjon. I følge prognoser vil alt fra 33%-50% av dagens jobber slik vi kjenner dem i dag bli tatt over av datamaskiner innen rimelig tid. Fram til i dag har lederne på norske arbiedsplasser blitt utsatt for digitale endringer. Det er medarbeiderne på "gulvet" som i størst grad har måtte tilpasse seg de nye digitale endringene i sitt arbeid. Nå står lederoppgavene foran store endringer når det gjelder digitaliseringer.

Kunstig intelligens

Definisjonen på kunstig intelligens gjør er å kombinere flere teknologier inn i en applikasjon som kombinerer det å sanse, forstå, handle og lære.

Presentasjon av ny forskning

Vegard Kolbjørnsrud er postdoktor ved BI og seniorforsker i Accenture. Han har nylig ledet prosjektet «The impact of artificial intelligence on management» og presenterer i denne videoen fra Lederens Verktøykasse ferske funn fra en stor internasjonal undersøkelse blant 1770 ledere i 14 land, inkl. Norge og Norden. Spørsmål han vil besvare er:

  • Hva blir lederens nye rolle?
  • Får vi intelligente maskiner i ledergruppen?
  • Er norske ledere forberedt?
  • Hva bør ledere og virksomheter gjøre for å gripe mulighetene?

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI siste fredag i hver måned. Fri deltakelse.

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på