-
Ledelse

Hvordan endrer kunstig intelligens lederjobben?

Vegard Kolbjørnsrud

Mange forskere og prognosemakere forventer at intelligente maskiner vil snu opp-ned på både næringsliv og offentlig sektor. Vi kan vente oss storstilt automatisering og en helt ny oppgavefordeling mellom mennesker og maskiner.

BI forskning: Kunstig intelligens i ledelse

Mange hevder at vi nå står foran den største endringen på arbeidsplasser siden den industrielle revolusjon. I følge prognoser vil alt fra 33%-50% av dagens jobber slik vi kjenner dem i dag bli tatt over av datamaskiner innen rimelig tid. Fram til i dag har lederne på norske arbeidsplasser blitt utsatt for digitale endringer. Det er medarbeiderne på "gulvet" som i størst grad har måtte tilpasse seg de nye digitale endringene i sitt arbeid. Nå står lederoppgavene foran store endringer når det gjelder digitaliseringer.

Kunstig intelligens

Definisjonen på kunstig intelligens gjør er å kombinere flere teknologier inn i en applikasjon som kombinerer det å sanse, forstå, handle og lære.

Presentasjon av ny forskning

Vegard Kolbjørnsrud er postdoktor ved BI og seniorforsker i Accenture. Han har nylig ledet prosjektet «The impact of artificial intelligence on management» og presenterer i denne videoen fra Lederens Verktøykasse ferske funn fra en stor internasjonal undersøkelse blant 1770 ledere i 14 land, inkl. Norge og Norden. Spørsmål han vil besvare er:

  • Hva blir lederens nye rolle?
  • Får vi intelligente maskiner i ledergruppen?
  • Er norske ledere forberedt?
  • Hva bør ledere og virksomheter gjøre for å gripe mulighetene?

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI siste fredag i hver måned. Fri deltakelse.

Publisert 22. februar 2017

Du kan også se alle nyheter her.