-
Økonomi

Norges Bank Watch 2017

Tommy Sveen

Norges Bank har vært oppe til eksamen. Les vurderingene fra sentralbankens voktere i Norges Bank Watch 2017 fra BI.

KUNNSKAP I BRUK: NORGES BANK WATCH 2017

I rapporten Norges Bank Watch 2017 retter anerkjente økonomer et kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon gjennom fjoråret.

Forfatterne kommer også med forslag til forbedringer i hvordan norsk pengepolitikk utformes og gjennomføres.

Les rapporten (in English):

Norges Bank Watch 2017 er utarbeidet av:

  • Senioranalytiker Erik Bruce i Nordea
  • Professor Tommy Sveen ved Handelshøyskolen BI

Norges Bank Watch-rapporten er en uavhengig og ekstern evaluering av Norges Banks pengepolitikk gjennom det siste året.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME), et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Det er 18. året på rad BI-senteret utgir en Norges Bank Watch-rapport.

Lenke til nettsidene til Center for Monetary Economics.

Referanse:

Bruce, Erik, og Tommy Sveen: Norges Bank Watch 2017. Rapport utgitt av Center for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI.

 

Publisert 28. februar 2017

Du kan også se alle nyheter her.