-
Ledelse

Er emosjonell intelligens viktig på jobben?

Hallvard Føllesdal

Blir du en bedre leder og medarbeider av å lese, forstå og håndtere følelser på jobben? Hallvard Føllesdal har jaktet på svar.

BI FORSKNING: Emosjonell intelligens

I 1990, for mer enn 25 år siden, lanserte forskerne John Mayer og Peter Salovey emosjonell intelligens som et nytt, revolusjonerende begrep i det psykologiske fagfeltet.

Noen år senere lanserte Daniel Goleman (oppslag i Wikipedia) boken Emotional Intelligence, som raskt ble en internasjonal bestselger. Ifølge magasinet Time er Golemans bok om emosjonell intelligens en av de 25 mest innflytelsesrike bøkene på ledelsesfeltet.

Goleman hevder at emosjonell intelligens er fire ganger så viktig som generell intelligens (IQ) for å lykkes i jobben. Han tar også til orde for at emosjonell intelligens er en helt avgjørende lederegenskap.

Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal ved Handelshøyskolen BI har gått gjennom mer enn 25 års forskning på fenomenet emosjonell intelligens for å få svar på spørsmålet «Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet?»

Resultatene er publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

 

Hva er emosjonell intelligens?

Emosjonell intelligens er en betegnelse som ifølge Føllesdal skal favne fire beslektede evner:

  1. Evne til å oppfatte egne og andres følelser. Det handler blant annet om hvor dyktig du er til å oppfatte hvilke emosjoner du selv opplever, og hvilke emosjoner andre opplever. Dessuten hvilke emosjoner som er uttrykt i kunst, språk og adferd. Denne evnen omfatter også hvor god du er til å uttrykke følelser.
  2. Evne til å bruke følelser til å tenke bedre. Det gjelder både kunnskap om hvordan følelser kan fremme tenkning og hvor dyktig du er til å fremkalle og dra nytte av dem i problemløsning.
  3. Evne til å forstå følelser. Det handler om i hvilken grad du har innsikt i emosjoner. For eksempel at du vet hvilke emosjoner det vil være naturlig å oppleve i ulike situasjoner og hvordan de forandrer seg over tid.
  4. Evne til å håndtere følelser. Det viser blant annet til det å være åpen for opplevelsen av både positive og negative følelser, samt å kunne påvirke hvilke emosjoner du selv og andre opplever.

Personlighet og IQ kan måles

Når forskere identifiserer en ny psykologisk egenskap som emosjonell intelligens, må de vise at den kan måles. De må også kunne dokumentere at den er forskjellig fra kjente psykologiske egenskaper som generell intelligens og personlighetstrekk.

Det er utarbeidet tester som måler IQ, det vil si vår evne til å resonnere, forstå ting raskt, løse problemer og lære av erfaring. IQ kan si mye om hvor godt du vil prestere i en kompleks jobb.

Det er også utviklet personlighetstester som måler personlighetstrekk. Det vil si hvordan du pleier å tenke, føle og oppføre seg i ulike situasjoner.

Mange personlighetstrekk kan sorteres inn i en eller flere av fem kategorier som fanges opp av Femfaktormodellen:

  1. Ekstraversjon (trekk som utadvendt, selvhevdende, energisk) 
  2. Medmenneskelighet (for eksempel godhjertet, tillitsfull, samarbeidsvillig)
  3. Planmessighet (ryddig, ansvarsfull, pålitelig)
  4. Følelsesmessig stabilitet (evne til å tåle stress og usikkerhet uten sterk bekymring og engstelse)
  5. Åpenhet for nye erfaringer (uavhengig, intellektuell, nysgjerrig).

Tester som måler disse fem kategorier av personlighetstrekk, eller som måler mer spesifikke personlighetstrekk innen hver kategori, kan si mye om hvordan du vil trives og prestere i en jobb.

Både intelligens og personlighetstrekk er altså viktige for ledere og for arbeidslivet. Betydningen er godt dokumentert gjennom forskning. Er så emosjonell intelligens en type intelligens som er enda viktigere enn disse?

Kan emosjonell intelligens måles?

Det har nå vært forsket på emosjonell intelligens gjennom mer enn 25 år. Hvert år utgis det mellom 200 og 300 vitenskapelige arbeider som er relatert til emosjonell intelligens. Det er laget over 20 tester som skal måle emosjonell intelligens.

Hallvard Føllesdal har gjort en systematisk gjennomgang av dette omfattende forskningsmaterialet innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi. Jakten på emosjonell intelligens har så langt ikke ført frem.

– Så langt er det liten støtte for at vi har klart å måle emosjonell intelligens som en egen intelligens som er viktig for arbeidslivet, konkluderer Hallvard Føllesdal.

Ifølge BI-forskeren har både personlighet og generell intelligens større betydning for arbeidslivet enn de evnene som måles gjennom tester av emosjonell intelligens.

Hallvard Føllesdal utelukker likevel ikke at det finnes en intelligens som handler om emosjoner, for eksempel hvor flink man er til å til å resonnere seg frem til hva ulike mennesker vil føle, i ulike situasjoner.

Det finnes også forskning som tyder på at opplevelsen av ulike emosjoner kan påvirke både prestasjoner og trivsel i arbeidslivet.

– Men vi kan ikke med grunnlag i forskning si at emosjonell intelligens er en viktig egenskap for ledere og medarbeidere, hevder Hallvard Føllesdal.

Referanser:

Føllesdal, H. Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet? Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 3, 2016, side 192-199.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 15. mars 2017 med overskriften "Lite som tyder på at emosjonell intelligens er viktig på jobben".

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 16. mars 2017

Du kan også se alle nyheter her.