-
Ledelse

Kunsten å få kvinner til å trives

Kvinner som opplever støtte fra sin nærmeste leder, vil ikke så lett se seg om etter noe annet å gjøre. Her er tre råd for å få kvinner til å trives.

BI FORSKNING: Ledelse av mangfold

En større virksomhet i en tradisjonelt mannsdominert bransje ønsker å tiltrekke seg dyktige kvinnelige medarbeidere for å få en bedre kjønnsbalanse. Selskapet har investert store ressurser i å gjøre det mer attraktivt for kvinner å jobbe der.

Organisasjonen har lyktes med å lokke til seg flere kvinnelige medarbeidere. Men, enkelte av kvinnene valgte å slutte ganske raskt. For en hvilken som helst virksomhet innebærer det et betydelig tap om nyansatte, kvalifiserte medarbeidere takker for seg kun kort tid etter ansettelsen.

Feltstudie i mannsdominert bedrift

Organisasjonen utfordret forsker Gordana Abramovic til å forsøke å finne svar på hva som kan gjøres for ikke bare å tiltrekke seg dyktige kvinner, men også beholde dem over tid.

Gordana Abramovic intervjuet rundt 400 ledere og medarbeidere i den mannsdominerte bedriften som en del av sitt doktorgradsprosjekt om mangfoldsledelse ved Handelshøyskolen BI. Rundt 40 av intervjupersonene er ledere, mens  resten er kvinnelige medarbeidere og deres kolleger.

Abramovic var særlig opptatt av å kartlegge betydningen av kvinnenes relasjoner med sine ledere og kolleger.

Må føle seg verdsatt

Studien viser at ledere spiller en avgjørende rolle for om kvinner opplever tilhørighet og føler seg inkludert på arbeidsplassen og dermed trives på jobben.

– Opplevd støtte fra nærmeste leder er en viktig positiv faktor for å holde på dyktige kvinner, fremholder Abramovic. Støtte fra kollegene, både menn og kvinner, betyr atskillig mindre enn den opplevde støtten fra ledere.

Organisasjonsforskeren understreker at tilhørighet til arbeidsplassen handler om mye mer enn å føle seg som en del av et fellesskap.

– Det handler også om å oppleve seg som unik og bli verdsatt for sitt spesielle bidrag, understreker hun.

Råd til ledere

Organisasjoner som ønsker å få medarbeiderne til å trives, enten de er menn eller kvinner, må rekruttere og utvikle ledere som støtter sine ansatte.

Abramovic gir tre råd til ledere som ønsker å få medarbeiderne til å trives:

  • Vær genuint opptatt av den enkelte medarbeiders interesser.
  • Vis at du verdsetter medarbeiderens personlighet og unike bidrag.
  • Gi henne oppgaver der hun får brukt og utviklet sin kompetanse.

Husk også at det er medarbeideren som avgjør om lederen er en støttende leder, ikke lederens egen vurdering.

Referanse:

Gordana Abramovic. “Effective Diversity Management on the Line – Who and How? On the role of line managers in organisations with diverse workforce”. Series of Dissertation - 08/2016. Handelshøyskolen BI.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI

Publisert 8. mars 2017

Du kan også se alle nyheter her.