-
Ledelse

Den beste form for ledelse

Øyvind Lund Martinsen

Hvilken form for ledelse er forbundet med effektivitet i dagens arbeidsliv? Professor Øyvind L. Martinsen presenterer noen sentrale trender i ledelsesforskningen.

BI FORSKNING: LEDELSE I PRAKSIS

Det finnes mange strømninger i ledelsesforskningen og i ledelsespraksis. Hvilken form for ledelse er forbundet med effektivitet i dagens arbeidsliv? Går det an å lede uten å styre?

Professor Øyvind L. Martinsen presenterer i seminarrekken Lederens Verktøykasse noen sentrale trender i ledelsesforskningen. Han har et spesielt blikk på hva som med sannsynlighet kan fungere i praksis i våre dagers arbeidsliv.

Empowering leadership

Martinsen legger spesielt vekt på hvilken betydning det har at medarbeidere selv kan bestemme hvordan oppgavene skal løses (autonomi) og lederens evne til å overføre både ansvar og nødvendig myndighet til sine medarbeidere (empowering leadership). Og sist, men ikke minst viktig; Hva kan en leder gjøre for å få det beste ut av den beste forskningen i sin ledelsespraksis.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI.

Lederens verktøykasse

Publisert 5. april 2017

Du kan også se alle nyheter her.