-

Hvilken form for ledelse er forbundet med effektivitet i dagens arbeidsliv? Professor Øyvind L. Martinsen presenterer noen sentrale trender i ledelsesforskningen.

BI FORSKNING: LEDELSE I PRAKSIS

Det finnes mange strømninger i ledelsesforskningen og i ledelsespraksis. Hvilken form for ledelse er forbundet med effektivitet i dagens arbeidsliv? Går det an å lede uten å styre?

Professor Øyvind L. Martinsen presenterer i seminarrekken Lederens Verktøykasse noen sentrale trender i ledelsesforskningen. Han har et spesielt blikk på hva som med sannsynlighet kan fungere i praksis i våre dagers arbeidsliv.

Empowering leadership

Martinsen legger spesielt vekt på hvilken betydning det har at medarbeidere selv kan bestemme hvordan oppgavene skal løses (autonomi) og lederens evne til å overføre både ansvar og nødvendig myndighet til sine medarbeidere (empowering leadership). Og sist, men ikke minst viktig; Hva kan en leder gjøre for å få det beste ut av den beste forskningen i sin ledelsespraksis.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI.

Lederens verktøykasse

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på