-
Økonomi

Den beste av alle skatter

Jørgen Juel Andersen

Alle skatter har en kostnad. Er eiendomsskatt bedre enn andre skatter? Jørgen Juel Andersen svarer.

KOMMENTAR: Jørgen Juel Andersen om samfunnsøkonomi

Av alt som kan skattlegges – som inntekter fra arbeid og kapital, og formue eller forbruk – hevder noen at fast eiendom er det perfekte skatteobjektet. Hva er det som gjør noen skatter bedre enn andre?

Skatter har en lei tendens til å krympe sitt eget skattegrunnlag. Inntektsskatt gjør det mindre lønnsomt å arbeide. Skatt på kapitalinntekt og formue gjør det mindre lønnsomt å spare og investere.

Disse skattene reduserer dermed produksjonen og inntekten i samfunnet som helhet (såkalte dødvektstap). I tillegg dytter de aktivitet over i den svarte økonomien, ved at arbeid og produksjon unndras offentligheten, eller at formue og inntekter gjemmes i skatteparadiser.

Skatter har også en pris

Samfunnet står da ovenfor en klar avveining. På den ene siden trenger vi skatter for å realisere velferdsstatens gevinster (som infrastruktur, utdanning, helsetjenester og forsvar). På den andre siden ønsker vi å unngå kostnadene ved dødvektstap og en svart økonomi.

Med arbeids- og kapitalskatter er det umulig å unngå denne avveiningen.

Eiendomsskatt er litt annerledes: Fordi landmassen er konstant, fører ikke eiendomsskatt til færre tomter. Riktignok kan eiendomsskatt gjøre det mindre gunstig å utvikle bygningsmassen på tomtene, men disse negative virkningene er trolig svakere enn ved inntektsskatter.

Urettferdig skatt?

Men hva med rettferdighetsprinsippet? Det er bred enighet om at rike skal betale mer skatt enn fattige. I debatten som raser i Oslo hevder motstandere av eiendomsskatten at personer med lav inntekt, men med verdifulle eiendommer, (som enkelte pensjonister) blir belastet med urimelig høy skatt. I motsetning til formuesskatten må også to personer med lik eiendomsverdi men ulik gjeld betale like mye i eiendomsskatt.

Kanskje er dette urettferdig. Alle skattesystemer har utilsiktede utslag. Generelt er likevel de mest verdifulle tomtene eid av personer med enten høy inntekt og/eller høy formue, slik at rike stort sett vil betale mer enn fattige, om ikke like treffsikkert som med formuesskatt.

Er eiendomsskatten best?

Så, er eiendomsskatten best? Problemet med skatter er at de i ulik grad krymper verdier, men noen ting ønsker vi faktisk at det skal bli mindre av. Miljøfarlige, forurensende aktiviteter er et eksempel. Slike aktiviteter er dermed de opplagt beste skatteobjektene.

Likevel vil det være vanskelig å finansiere en velferdsstat med miljøskatter. Da gjelder det å supplere med de minst kostbare skattene. Eiendomsskatt er sannsynligvis en av disse.

 

Referanse:
Denne formidlingsartikkelen ble først publisert i Klassekampen 23. mars 2017 med overskriften «Eiendomsskatt».

 

Publisert 12. mai 2017

Du kan også se alle nyheter her.