-
Samfunn

Strømkabler til Europa – bra for klimaet og bra for Norge

Johannes Mauritzen

Å bygge strømkabler til Europa er en investering i Norges mest lovende framtidige industri: ren energi.

KOMMENTAR: Johannes Mauritzen om grønnere energi

Arbeiderpartiet (Ap) har nylig uttalt sin motstand mot å bygge en foreslått strømkabel til Skottland.

Det er allerede vedtatt å bygge ut kabler til England og Tyskland, som skal hjelpe disse landene å balansere sin økende andel fornybar kraft. Men Ap er bekymret at disse nye kablene skal føre til høyere strømpriser for både norske husstander og for norsk industri.

Fagforeningene har kjempet mot nye kabler i frykt for at det kan føre til tapte arbeidsplasser innen kraftkrevende industri.

Effektivt redskap

Ap og fagforeningene har en viss logikk på sin side. Kabler som fører til økt eksport av strøm til land med dyrere priser enn vi har her hjemme kan føre til en økning av priser, alt annet likt. Men logikken svikter når man ser litt dypere.

Først, det er viktig å erkjenne at utenlandske kabler er et av de mest effektive redskapene som Norge har til å senke klimagasser i Europa.

For å forstå hvorfor, kan vi se på Storbritannia. Landet har senket sine CO2 utslipp til nivået på 1890-tallet.

Storbritannia har klart å oppnå dette ved å stenge kullkraftverk og erstatte dem med gass- og vindkraft. Det som er særlig viktig for Storbritannias framtid som et lavutslippsland er offshore vindkraft, der landet har vært ledende.

Og det er grunn for optimisme når det gjelder denne teknologiens rolle i et lavutslipps-Europa.

Prisen på vindkraft har droppet mer enn 30%

Vindkraft til sjøs har vært en av de mest dynamiske energiteknologiene de siste årene. Prisene har droppet mer enn 30 prosent bare de siste to årene.

Produsenter som Siemens og Vestas har satset på sektoren og utviklet turbiner som har to til tre ganger så stor kapasitet som turbiner på land.

Større turbiner, samt en bratt læringskurve for installasjon og operasjon, har ført til fallende priser.

Nylig la danske Dong Energi inn et bud på å bygge ut et vindkraftverk i Nordsjøen utenfor Tyskland uten å kreve noen tillegg over markedspris. Selskapet er tydeligvis overbevist om at teknologien nå er moden.

Høste energi fra ubegrenset kilde

Offshorevindkraftens utvikling er viktig fordi det betyr at man er nær ved å høste en uendelig og praktisk talt ubegrenset energikilde som ligger bare noen få kilometer unna Europas største byer.

Mens plassmangel og skeptiske naboer er en betydelig begrensing for vindkraft på land i et tettpakket Europa, er det få lignende begrensinger til havs. Det betyr at land som ligger nær den vindfulle Nordsjøen kan forvente økt vindkraftkapasitet i framtiden.

Men selv om vinden blåser jevnlig til sjøs, så blir det uansett tider det ikke blåser eller ikke blåser nok.

Erfaringer fra Danmark vil også antyde at det kan blåse for mye. I begge tilfeller er det viktig å være koblet til en nabo med energikilder som kjapt og effektivt kan reguleres.

Vindkraft-landene i Europa trenger rett og slett et batteri. Norske vannkraftverk med reservoarer kan fungere som et slikt batteri, og et lavkarbon Nord-Europa er avhengig av tilgang til det batteriet for å lykkes.

Konstruktiv partner

Selv om det skulle bety høyere strømpriser, burde norske politikere se nytten av å koble seg til resten av Nord-Europa.

Tar man klimaendring seriøst og tar på alvor målet om å oppnå et fossilfritt Europa, så må Norge være en konstruktiv partner. Hvis Norge skulle begynne å øke eksporten av dyrere kraft, ville det neppe være noen stor økonomisk påkjenning.

Tvert imot ville det bety økte inntekter til norske kraftselskaper, som hovedsakelig er eid av norske kommuner og staten.

Bedre økonomi for vannkraftskommuner er viktigere for sysselsetting i Norge enn det litt billigere strømpriser vil være for kraftkrevende industri. Få i Norge klager når oljeprisen stiger. Vi vet at fordelene er mye større enn ulempene av litt dyrere bensin.

Liten effekt på prisene

Samtidig er det langt fra sikkert at nye kabler vil øke prisene i Norge. Norge har hatt en betydelig utbygging av sine forbindelser til andre land de siste årene, samtidig som trenden for strømpriser har vært klart negativt.

En grunn til dette er at en strømkabel kan og vil føre til både eksport og import. Vi har flere store kabler som kobler oss til Danmark og landets vindkraft.

I noen perioder, når det er kaldt og vindstille, eksporterer vi til Danmark. Andre perioder, når det blåser mye, kan vi importere strøm, noen ganger for priser som ligger nær null.

Å bygge ut kabler til land som satser på fornybar energi vil antakeligvis føre til like mye import som eksport og effekten på prisene her hjemme blir i gjennomsnitt liten.

Nye investeringer

Det finnes en annen viktig grunn for at vi neppe får høyere strømpriser her hjemme i Norge. Geografisk sett er Norge et stort land som har både mye vind og mye vann.

Allerede er det vedtatt planer om å bygge ut betydelige mengder med vindkraft på land i Norge, inkludert det som skal bli Europas største vindpark på Fosen i Trøndelag.

Kombinasjonen av billig vindkraftteknologi – både på land og til sjøs – og Norges store vindressurser garanterer at strømtilbud i Norge kommer til å ha overtaket i årene som kommer. Om prisene skulle begynne å øke, ville det ha effekten av å utløse en runde med nye investeringer i vindkraft og små vannkraftverk.

Strømkabler vil ikke føre til mindre industri i Norge. Tvert imot, de er et viktig ledd i å bygge opp Norges mest lovende framtidige industri: ren energi.

Referanse:

Artikkelen er først publisert som kommentarartikkel i nettavisen Sysla.no 8. mai 2017.

 

Publisert 16. mai 2017

Du kan også se alle nyheter her.