-
Ledelse

Ti tips om kommunikasjon på tvers av kulturer

Gillian Warner-Søderholm

Hvordan bør ledere kommunisere for å få gjennomslag på tvers av kulturer? Gillian Warner-Søderholm har utviklet ti råd basert på forskning og erfaring.

Ledelse handler om å våge. Det handler også om å ha evnen til å kommunisere på tvers av kulturer. Og det handler om finne løsninger på situasjoner du møter.

– Vil jeg inspirere? konkludere? belære? anmode? varsle?  Hva vil jeg i dag? Hver morgen må vi tenke over hva vi ønsker å oppnå og hvordan. Tenk også litt på hvor velsignet man egentlig er.

Stress er noe du selv lager når du velger å ikke håndtere en situasjon. Det handler i høy grad om måten du velger å kommunisere på. Tenk hver gang over hva som er formålet med kommunikasjonen før du åpner en dør, ringer til noen eller sender en epost.

Tidligere i år ble jeg invitert til møtearenaen Kvinneplassen i Rogaland for å gi praktiske råd til kvinner som ønsker å lykkes som ledere. Rådene er like aktuelle for menn som for kvinner.

Tipsene baserer seg både på forskning, men også på min praktiske erfaring som leder.

1. Våg å lede. Vær trygg på hvem du er - hver dag

Våg å gjøre en forskjell. Ikke vær en leder som bare følger strømmen for å unngå konflikter og utfordringer – våg å lede strategisk for å kunne gjøre en forskjell og hjelpe din organisasjon til å nå sitt fulle potensiale. Ha tillit til deg selv som leder.

2. Vær synlig – ta kontakt – vær engasjert

Vær en leder som går rundt og har meningsfulle samtaler med alle i ditt team, hver uke. Vær nysgjerrig og engasjert som leder.

3. Ledelse er god kommunikasjon. God kommunikasjon gir god ledelse.

God dialog, med respekt for den kulturelle settingen du arbeider innenfor, skaper den beste form for ledelse.

4. Stress kommer ikke fra eksterne henvendelser, men fra deg selv.

Knekk koden for hvordan du velger å takle stressende faktorer. Hvordan du håndterer en situasjon vil definere hvordan du leder i enhver kultur. Ta deg tid til å håndtere hendelser godt. Bruk mindfulness, fokus, tenk rolig på alle valgmuligheter – du har alltid mer enn ett alternativ. Å finne disse alternative løsningene vil hjelpe deg å snu endringsledelsesenergien til positiv energi.

5. Ikke pakk ting inn. Vis trygghet, høy status, saklighet, medmenneskelighet og empati –    men ”si det som det er”.

Vær genuin, hold deg engasjert, men samtidig tydelig i alle dine beskjeder. Ikke utsett vanskelige samtaler: du har et mandat om å lede din organisasjon mot å nå sitt fulle potensiale – så vær den beste lederen du kan.

6. Vær bevisst på hvilken atmosfære du skaper i et rom.

Tenk på hvordan stemning du ønsker å skape. Vil du ha et seriøst møte? Med en inspirerende tone? Eller et motiverende miljø?

7. Skriv eller ring aldri noen mens du er sint.

Send e-post eller lydmelding til deg selv i stedet for, gi deg selv et døgn til å "kjøle deg ned". Skap rom for å ta et skritt tilbake. Ikke alle e-poster trenger et svar. Våg å ta deg tid til å reflektere og lede, og snu negativ energi utløst av et mulig kulturkræsj.

8. Jobb med din egen trygghet.

Vær stolt over hvem du er og den rollen du har i organisasjonen.

9. Øk dine refleksjonsevner ved å lære hver dag fra egen erfaring. 

Våg å innse det når du tar feil og når du kunne gjort ting annerledes. Bruk denne erkjennelse til å gjøre tingene annerledes neste gang. Aldri anta – spør, reflekter, lær og bli bedre hver dag.

10. Bruk din egen ‘gylne beskyttelsesvest’.

Forestill deg at du bærer en gyllen beskyttelsesvest hver dag, som stopper negativ energi skutt mot deg for å påvirke din drivkraft og positive energi – uansett hvilken kulturell setting du arbeider innenfor. 

Referanser:

  • Warner-Søderholm, Gillian: Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer. Foredrag på Kvinneplassen i Rosenkildehuset 31. mai 2017.
  • Denne formidlingsartikkelen er først publisert i Communication for Leaders nr. 1-2017 (lenke til E-magasin) med overskriften «Tillit i fritt fall». Communication for Leaders er et formidlingsmagasin fra Senter for virksomhetskommunikasjon og Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI. Trykt utgave kan bestilles ved å sende epost til forskning@bi.no (så langt opplaget rekker).

Publisert 5. september 2017

Du kan også se alle nyheter her.