-
Ledelse

Mer effektive møter

Er ledermøtene effektive? Knut Ivar Karevold identifiserer typiske møtefeller, og gir deg verktøy for bedre beslutninger.

Lederens verktøykasse: Mer effektive møter

Norske ledere bruker omtrent halvparten av arbeidstiden sin på møter. Altfor mange av møtene preges av sørgelig svak kvalitet. Mye av møtetiden oppleves som bortkastet. Det er kostbart, både for den enkelte, for organisasjonen og for samfunnet som helhet.

- Dårlig tid, dårlig møteledelse og dårlige forberedelser gjør at smarte ledere ofte fatter dårligere avgjørelser sammen enn alene, hevder Knut Ivar Karevold som er førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI.

Karevold identifisere i denne forelesningen typiske møtefeller, og gi deg verktøy for bedre beslutninger og mer effektive møter. Verktøyene er forskningsbaserte og sannsynligheten for at de virker er stor.

Typiske møtefeller

Blir det bedre beslutninger dersom man går fra møter med flere en to personer? Forskningen hevder at det kan skje, men det kan selvsagt også gå mye verre. Her er noen tilfeller:

 • Førstemann til mølla bestemmer retningen
 • Smittsomme meninger - de uvitende tror blindt
 • Ekstreme meninger - de nøytrale blir mer ekstreme
 • Bekreftelsesfella - folk ser det som passer best inn
 • Enighetsfella - vanskelig å si seg uenig
 • Kritisk tenkning blokkerer nye ideer
 • Optimisme skaper urealistiske planer

Hvordan få til et godt møte?

Struktur og orden er veldig viktig for å lykkes med gode møter. Man må skape riktig situasjon. Har vi for eksempel nok tid? Er de riktige folkene til stede? Og er vi på rett sted?

Skap klare rammer

 • Har vi et mål med saken?
 • Vet vi hva vi skal snakke om før vi snakker?
 • Hva er planen for møtet eller saken? Hvordan skal samtale foregå?
 • Hva forventes av den enkelte?
 • Hva ble vi enige om? Hva skal skje nå?
 • Hvordan gikk det? Hvor fornøyde er vi med møtet og hvordan snakket vi sammen?

 

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Fri deltakelse. Begrenset antall plasser.

Lederens verktøykasse

Publisert 4. oktober 2017

Du kan også se alle nyheter her.