-
Økonomi

Norges Bank Watch 2018

Tommy Sveen

Norges Bank har vært oppe til eksamen. Les vurderingene fra sentralbankens voktere i Norges Bank Watch 2018 fra BI.

KUNNSKAP I BRUK: NORGES BANK WATCH 2018

I rapporten Norges Bank Watch 2018 retter anerkjente økonomer et kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon gjennom fjoråret.

Forfatterne kommer også med forslag til forbedringer i hvordan norsk pengepolitikk utformes og gjennomføres. Rapporten vurderer også flere av forslagene fra Gjedrem-utvalget (Sentralbanklovutvalget).

Les rapporten (in English):

 Norges Bank Watch 2018 er utarbeidet av:

  • Professor Tommy Sveen ved Handelshøyskolen BI.
  • Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets

Norges Bank Watch-rapporten er en uavhengig og ekstern evaluering av Norges Banks pengepolitikk gjennom det siste året.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME), et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Det er 19. året på rad BI-senteret utgir en Norges Bank Watch-rapport.

Referanse:

Sveen, Tommy og Jeanette Strøm Fjære: Norges Bank Watch 2018. Rapport utgitt av Center for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 27. februar 2018

Du kan også se alle nyheter her.