-
Ledelse

Kunsten å få dine ansatte til å blomstre

Anders Dysvik

Hva kan ledere gjøre for å bygge en kultur der ansatte får muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv? Professor Anders Dysvik gir råd om hvordan du får det til.

De fleste organisasjoner hevder at de ansatte er deres viktigste ressurs. Langt fra alle gjør det som skal til for å leve opp til festtalene.

– Enkelte organisasjoner opptrer overraskende inkompetent når de skal få de ansatte til å oppleve seg selv som ressurser og viktige bidragsytere i jobbhverdagen sin, hevder professor Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI.

I seminarserien «Lederens verktøykasse» går Dysvik gjennom de vanligste kildene til at denne formen for inkompetanse oppstår. Hvordan ligger du og din organisasjon an?

Anders Dysvik gir samtidig praktiske råd til ledere som ønsker å bygge en kultur der medarbeiderne får muligheten til å jobbe for å bli den beste utgaven av seg selv. Han demonstrerer at forskning på effekter av ledelse kan omsettes i bedre ledelse.

Hva innebærer det å lykkes på jobben?

Forskning viser at det er veldig lett å skape en oppfatning av urettferdighet når man sammenlignes med andre. Men man opplever det som mye mindre urettferdig dersom man blir sammenlignet med seg selv og tidligere prestasjoner.

I et prestasjonsklima oppfordres det til samarbeid og gjensidig utveksling av tanker og ideer. det legges vekt på den enkletes læring og utvikling, og arbeidstakerne blir oppmuntrt til å prøve nye løsningsmetoder i arbeidsprosessene.

I et resultatklime derimot måles arbeidsprestasjoner på grunnlag av en sammenligning med kollegers prestasjoner. Her oppfordres det til interne konkurranser for å oppnå best mulig resultat, og det er kun de beste prestasjonene som blir fremhevet.

Forskningen viser en tydelig sammenheng mellom resultatklima og høy turnover og utbrenthet. Mens et prestasjonsklima er positivt relatert til jobbengasjement og negativt relatert til turnover og utbrenthet.

Lederens verktøykasse er en månedlig seminarserie ved Handelshøyskolen BI.

Lederens verktøykasse

Publisert 31. mai 2018

Du kan også se alle nyheter her.