-
Samfunn

Gratis forskning kan gi dårligere kvalitet og færre lesere

Dag Morten Dalen

Når forskningsartikler blir gratis tilgjengelig, kan vi i verste fall ende opp med at færre vil lese dem. Det ville vært et kjedelig utfall, skriver Dag Morten Dalen.

KOMMENTAR: Dag Morten Dalen om åpen tilgang til forskning

Hvordan skal vitenskapelige tidsskrifter finansiere sin virksomhet? Den dominerende forretningsmodellen har vært at leserne og bibliotekene betaler tidsskriftene.

Alle skjønner imidlertid at forskningsresultater bør spres og leses av alle som har nytte av det.

Krever  åpen tilgang til forskning

Kunnskap er et kollektivt gode som ikke kan brukes opp. Det er hovedargumentet bak en nyere finansieringsmodell – Open Access. Tidsskrifter med slike forretningsmodeller eksisterer allerede.

Norske myndigheter og forskningsrådet vil stille krav om at forskningen publiseres i disse fremfor i tidsskrifter med leserbetaling.

I tidsskrifter med åpen tilgang er det forfatterne av artiklene som betaler forlagene. Når en artikkel er vurdert og funnet god nok for publisering, er den gratis tilgjengelig for alle som ønsker å lese.

Til tross for at hovedargumentet for åpen tilgang virker veldig robust, finnes motforestillingene som Gudmund Hernes etterlyste i Dagens Næringsliv. Noen av disse har fremkommet gjennom god forskning, publisert i gode tidsskrifter.

Hva skjer når finansieringsmodellen endres?

Et tidsskrift utfører to viktige oppgaver for samfunnet. Det sprer kunnskap og det vurderer kvaliteten på forskningen (ved å organisere fagfellevurderinger og et redaktørkorps).

Økonomene Doh-Shin Jeon (Toulouse) og Jean-Charles Rochet (Zurich) har studert effekten av å gå fra den tradisjonelle modellen til åpen tilgang, og de gjør det med ulike forutsetninger om hva som får champagnekorkene til å gå i taket i redaksjonsrommet.

De vurderer tre ulike suksesskriterier for et tidsskrift: profitt, samlet lesernytte og tidsskriftets rennommé (kvalitetsstandard).

Kvaliteten blir dårligere

De viser at en overgang til Open Access reduserer kvaliteten på artiklene som publiseres. Det berømte nåløyet blir ikke bare større, det blir for stort. Det er imidlertid ikke en endring bort fra det perfekte. Med lukket leserbetaling er nåløyet for trangt, og for få artikler er tilgjengelige for leserne.

At tidsskrifter på jakt etter profitt vil publisere for mye med forfatterbetaling, er ikke overraskende. Mindre opplagt er det imidlertid at tidsskrifter som ønsker å maksimere samlet lesernytte vil sette publiseringsterskelen for lavt når forfatterne betaler.

I analysen til de to økonomene skjer dette fordi tidsskriftene ikke tar innover seg forfatternes egne kostnader ved å ferdigstille artiklene for publisering.

Risikerer færre, ikke flere lesere

Når gjennomsnittskvaliteten på artiklene går ned, reduserer også nytten av å lese artiklene. Nytten av å lese en forskningsartikkel må vurderes opp mot tiden og den mentale anstrengelsen som kreves. I verste fall kan vi ende opp med at færre vil lese forskningsartikler når disse blir gratis tilgjengelig.

Det ville vært et kjedelig utfall av en politikk med gode intensjoner: Færre lesere, som sitter bøyd over artikler av dårligere kvalitet.

Referanser:

Rochet, Jean-Charles; Jeon, Doh-Shin (2010). The pricing of academic journals: a two-sided market perspective. American Economic Journal: Microeconomics, 2(2):222-255. DOI: https://doi.org/10.1257/mic.2.2.222. Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-43155.

Denne artikkelen er publisert som innlegg på Dag Morten Dalens blogg “Økonomiprofessoren” 14. september 2018 med overskriften «Hvordan skal vitenskapelige tidsskrifter finansiere sin virksomhet?».

Tekst: Professor Dag Morten Dalen, Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 28. september 2018

Du kan også se alle nyheter her.