-
Ledelse

Hva tenker du om å få en intelligent maskin inn i styret?

Vegard Kolbjørnsrud

Intelligente maskiner vil kunne snu opp-ned på både næringsliv og offentlig sektor. Hva blir styrets nye jobb?

Fra BIs styrekonferanse 2018: Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er teknologi som kan sanse, forstå, handle og lære. Sanse betyr å fange inn data fra omgivelsen og virksomheten. Forstå handler om å trekke ut mønstre fra disse dataene og se sammenhenger som kan omsettes i handling. Handling kan for eksempel være en automatisk oppgave utførelse eller et varsel om noe som er avvik fra normalen. Læring handler om å at teknologien lærer av erfaring.

Fram til nå har teknologien først og fremst truffet førstelinjen. Det vil si de som står i kassa eller på samlebåndet. Ledelsen og styret har i veldig stor grad sluppet unna.

Men hvordan kan vi bruke kunstig intelligens til å ta bedre beslutninger? Vegard Kolbjørnsrud mener kunstig intelligens kan støtte kunnskapsarbeid, og kunnskapsarbeid er det ledelse og styreledelse handler om. Man skal løse problemer, analysere, beslutte og gjøre vanskelige vurderinger. I dette foredraget (ubder) gir Kolbjørnsrud deg råd om hva ledere og virksomheter bør gjøre for å gripe mulighetene som kunstig intelligens åpner for.

Kunstig intelligens inn i styrerommet

Publisert 10. oktober 2018

Du kan også se alle nyheter her.