Intelligente maskiner vil kunne snu opp-ned på både næringsliv og offentlig sektor. Hva blir styrets nye jobb?

Fra BIs styrekonferanse 2018: Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er teknologi som kan sanse, forstå, handle og lære. Sanse betyr å fange inn data fra omgivelsen og virksomheten. Forstå handler om å trekke ut mønstre fra disse dataene og se sammenhenger som kan omsettes i handling. Handling kan for eksempel være en automatisk oppgave utførelse eller et varsel om noe som er avvik fra normalen. Læring handler om å at teknologien lærer av erfaring.

Fram til nå har teknologien først og fremst truffet førstelinjen. Det vil si de som står i kassa eller på samlebåndet. Ledelsen og styret har i veldig stor grad sluppet unna.

Men hvordan kan vi bruke kunstig intelligens til å ta bedre beslutninger? Vegard Kolbjørnsrud mener kunstig intelligens kan støtte kunnskapsarbeid, og kunnskapsarbeid er det ledelse og styreledelse handler om. Man skal løse problemer, analysere, beslutte og gjøre vanskelige vurderinger. I dette foredraget (ubder) gir Kolbjørnsrud deg råd om hva ledere og virksomheter bør gjøre for å gripe mulighetene som kunstig intelligens åpner for.

Kunstig intelligens inn i styrerommet

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på