-
Næringsliv

Fem kjennetegn på intelligente organisasjoner

Ragnvald Sannes, Espen Andersen

Hva er det som gjør datadrevne, intelligente organisasjoner forskjellig fra de som ikke er det? Forskere ved BI har identifisert fem kjennetegn.

BI FORSKNING: Intelligente organisasjoner

De organisasjoner som systematisk utnytter tilgjengelige data og teknologi, kan karakteriseres som datadrevne og intelligente organisasjoner.

Hva er det disse organisasjonen gjør som er forskjellig fra organisasjoner som ikke er datadrevne?

Forskerne Espen Andersen, John Chandler Johnson, Vegard Kolbjørnsrud og Ragnvald Sannes har belyst spørsmål i et kapittel i antologien «At the Forefront, Looking Ahead», som er utgitt i forbindelse med BIs 75 års-jubileum i 2018.

Les mer: The data-driven organization: Intelligence at SCALE (bokkapittel i Sasson (Amir (redaktør): At the Forefront, Looking Ahead, Universitetsforlaget).

Fem kjennetegn på smarte organisasjoner

Forskerkvartetten mener denne forskjellen lar seg forklare med hjelp av fem egenskaper, sanse, forstå, handle, lære og forklare.

  • Sanse: Evne til å observere og registrere data om hendelser i interne og eksterne omgivelser. Teslas datafangst fra biler er et eksempel på dette. Det samme er scanning av bygg med mobilen.
  • Forstå: Bruker data til å forstå, oppdage mønstre og skape innsikt i hva det betyr. Tesla bruker for eksempel data til å forstå kundeadferd og kartlegge bilenes ytelse.
  • Handle: Ta beslutninger, utføre handlinger, automatisere og forbedre eksisterende aktiviteter. Tesla oppdaterer programvaren i bilene basert på innsikt fra data.
  • Lære: Tilpasse og forbedre bruken av data. Hvilke problemer kan en datamaskin svare på, og hva kan den ikke svare på. Digital kundeservice vil for eksempel kunne svare på stadig flere spørsmål gjennom erfaring og læring.
  • Forklare: Forklare og vise hvordan noe virker, klargjøre hva som er reelle sammenhenger og sette retning. Ledere må for eksempel kunne forklare hvorfor vi skal ha tillit til beslutninger basert på komplekse modeller.

Disse fem egenskapene hjelper organisasjoner til å sortere ut og prioritere tiltak for å bli datadrevne og intelligente.

Hver av de fem egenskapene i modellen krever smarte kombinasjoner av intelligente mennesker og intelligente maskiner.

Referanse:
Andersen, Espen, John Chandler Johnson, Vegard Kolbjørnsrud and Ragnvald Sannes: The data-driven organization: Intelligence at SCALE.

Bokkapittel i Sasson (Amir (redaktør): At the Forefront, Looking Ahead, Universitetsforlaget. Vitenskapelig antologi utgitt i anledning 75-års-jubileet til Handelshøyskolen BI.

Denne artikkelen er basert på et miniforedrag som Espen Andersen og Ragnvald Sannes holdt under lanseringen av BIs jubileumsantologi 9. oktober 2018.

Si din mening:
Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no. Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

 

Fem kjennetegn på intelligente organisasjoner

Publisert 2. november 2018

Du kan også se alle nyheter her.