-
Ledelse

Gunstig intelligens

Trond Kjærstad

Hvordan fremme nytenkning i organisasjonen og hos hver enkelt? Trond Kjærstad gir råd til ledere om hvordan de kan få mer ut av medarbeidernes gunstige intelligens.

Lederens verktøykasse: Gunstig intelligens

Det er en utbredt oppfatning at kreativitet er forbeholdt de få, at det er et talent man enten er født med eller må klare seg uten. Høyskolelektor II Trond Kjærstad mener dette er en misforståelse. – Vi er alle født med gunstig intelligens, som kan gjøre oss kreative, hevder han.

Hva er det som gjør at noen individer, steder eller organisasjoner oppviser mer kreativitet enn andre? Gjennom eksempler fra kjente kunstnere og kreative steder, viser Kjærstad i denne forelesningsrekken at både individer og organisasjoner kan bli mer nytenkende.

Med vår unike fleksibilitet følger også muligheten til å ta feil og fristelsen til ikke å utnytte fleksibiliteten, men heller følge flokken. Derfor handler det også om å utnytte vår gunstige intelligens enda bedre. Vanetenkning hos hver enkelt av oss kan hindre kreativitet, men kreativiteten kan hemmes enda mer i team, om ikke lederen forstår hvilke grep som må gjøres der det ønsker mer nytenkning.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Fri deltakelse 

Lederens verktøykasse: Trond Kjærstad

Publisert 8. november 2018

Du kan også se alle nyheter her.