-
Ledelse

Lønner seg å ha noen ansatte på deltid, men ikke for mange

Bård Kuvaas

Hva er den optimale andelen deltidsansatte dersom lønnsomhet er målet?

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Halvparten av de cirka 430.000 ansatte i kommunal sektor jobber deltid, ifølge KS. Spesielt innenfor helse- og omsorgsyrkene er det mange som jobber deltid.

Også innenfor privat sektor kan utbredelsen være høy i bransjer som for eksempel butikk og varehandel og hotell, restaurant, turisme og reiseliv.

Det å jobbe ufrivillig deltid kan være en belastning for den enkelte, både økonomisk og på andre måter, men hva betyr deltid for virksomheters lønnsomhet?

Fordeler og ulemper med deltid

Det er flere grunner til at virksomheter benytter deltidsansatte, alt fra det å få turnuser til å gå opp, økt fleksibilitet og til det å holde de faste kostnadene nede. Spesielt i USA har deltidsansatte færre rettigheter enn fulltidsansatte som gjør dem til vesentlig billigere arbeidskraft.

På den annen side kan en stor andel deltidsansatte føre til dårligere kvalitet på utført arbeid på grunn av samarbeidsproblemer og konflikter mellom de deltids- og de fulltidsansatte. For det andre viser flere studier at deltidsansatte er mindre villig til å stille opp og gi det lille ekstra.

Det skyldes at de ikke opplever noen forpliktelse til å gjøre det siden de har færre rettigheter og goder enn de fast ansatte. Som amerikansk deltidsansatt, hvorfor stille opp mer enn det som strengt tatt er nødvendig når arbeidsgiveren ikke vil betale for pensjon, forsikringer, betalt ferie og andre frynsegoder som er vanlig blant fulltidsansatte?

Hva er optimal andel deltidsansatte?

Hvis andelen deltidsansatte derimot er lav, vil man kanskje oppnå fordelene med deltidsansatte uten at ulempene kommer til uttrykk. Da blir spørsmålet hva den optimale deltidsandelen er.

Det har to amerikanske forskere forsøkt å finne svaret på (se referanse).

I et utvalg av nesten 1500 virksomheter fra privat sektor finner de en omvendt U-form mellom andelen deltidsansatte og finansielle resultater. Opp til 3,2 prosent er det en positiv sammenheng mellom andelen deltidsansatte og finansielle resultater, men fra 3,2 prosent og oppover blir sammenhengen negativ.

For mange deltidsansatte i Norge?

Det ser altså ut som om opptil 3,2 prosent deltidsansatte er lønnsomt, selv om vi ikke kan trekke konklusjoner om årsak og virkning på bakgrunn av denne studien. Det er derimot statistisk kontrollert for en rekke relevante forhold.

Det kan godt hende at disse funnene ikke er direkte overførbare til norske forhold, hvor det nok er mindre belastende å være deltidsansatt, eller når det gjelder produktivitet og kvalitet i offentlig sektor.

På den annen side, om den optimale prosentandelen er 2, 7 eller 8 er mindre viktig, andelen synes å være altfor høy i mange sektorer i Norge. Dessuten kan konsekvensene innenfor helse og omsorg være mer alvorlig enn redusert lønnsomhet i privat sektor.

Referanser:

  • Clint Chadwick og Carol Flinchbaugh: The Effects of Part-Time Workers on Establishment Financial Performance. Journal of Management, (42/6), s. 1635-1662, 2016.
  • Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 17. desember 2018 med overskriften «Noen på deltid er lønnsomt».

Tekst: Professor Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 20. desember 2018

Du kan også se alle nyheter her.