-
Ledelse

Hvordan designe smidige og smarte organisasjoner?

Vegard Kolbjørnsrud

Kravene til innovasjon, fleksibilitet og tilpasningsevne øker. For å takle det, må organisasjonen være både smart og smidig, og ikke henge fast i fastlåste, hierarkiske strukturer.

Lederens verktøykasse: Organisasjonsutvikling

Hvordan designe organisasjoner som kontinuerlig løser nye problemer med nye kombinasjoner av mennesker og ressurser?

Kravene til innovasjon, fleksibilitet og tilpasningsevne øker. For å takle det, må organisasjonen være både smart og smidig. Det er ikke enkelt å utvikle en smidig organisasjon om vi henger fast i frosne, fastlåste, hierarkiske strukturer.

Hva vi tenker på som organisasjon og organisering er i ferd med å endre seg. Det er ulike drivere til disse endringene:

  • Teknologi
  • Innovasjon
  • Demografi og kulturelle endringer
  • Kultur og demografi
  • Marked og politisk turbulens

Fremtidens intelligente organisasjoner vil inkludere både mennesker og andre intelligente aktører. Kolbjørnsrud ber publikum i salen om å tygge litt på den. Det vil handle om å la maskinene gjøre mye av det vi mennesker gjør i dag. Oppgaver som krever dømmekraft, kreativitet og sosial kompetanse, blir imidlertid stadig viktigere for fremtidens kunnskapsarbeidere.

Hvordan kan du gjøre organisasjonen din mer smidig og bedre på samhandling uavhengig av startpunkt?

  1. Hold fokus på hva som bringer dere sammen - felles mål, verdier og ressurser
  2. Styre med enkle regler (ikke en rigid struktur)
  3. Ha åpenhet som en standard
  4. Gi det et forsøk, nå! ... Vi trenger å eksperimentere.

Postdoktor Vegard Kolbjørnsrud forklarer i forelesningsvideoen under hva som kjennetegner smarte og smidige organisasjonsdesign ved å vise til både modeller og konkrete eksempler på nettverk og bedrifter. Han gir også råd om hvordan du kan oppnå det i din virksomhet.

Lederens verktøykasse: Vegard Kolbjørnsrud

Publisert 1. februar 2019

Du kan også se alle nyheter her.