-
Ledelse

Syv råd til ledere i småbedrifter

Frode Solberg

Syv av ti ledere i små og mellomstore bedrifter, mangler kompetanse i ledelse, viser en fersk undersøkelse. Her er syv råd som kan hjelpe dem til å lykkes.

Leder du en liten eller mellomstor virksomhet? Da har du en spesielt krevende lederrolle.

Ledere i små og mellomstore bedrifter har ansvar for et stort mangfold av oppgaver som deles på flere personer i større virksomheter.

Ledere i mindre virksomheter må blant annet håndtere organisasjonsutvikling, HRM / personaladministrasjon, etablering og videreutvikling av organisasjonskultur, strategisk ledelse, markedsføring, relasjonsutvikling, beslutningstaking, økonomistyring, innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling, endringsprosesser.

Dessuten forventes det at ledere i små- og mellomstore bedrifter har høy faglig kompetanse på virksomhetens kjerneområde. Som om det ikke er mer enn nok, er lederens funksjon som rollemodell og verdibærer normalt viktigere i små virksomheter enn i store.

Fire årsaker til at ledelse er spesielt krevende i småbedrifter

Identifisert fire årsaker til at lederoppgaven er ekstra krevende i små og mellomstore virksomheter som er:

 1. Lederen er ofte i egen virksomhet alene i å inneha en lederrolle, og mangler gjerne i tillegg tilgang på beslutningsstøtte.
 2. Lederen har også ofte begrenset eller ingen tilgang på samtalepartnere i egen virksomhet – personer som de kan bryne seg på og lufte tanker med.
 3. Lederen skal på samme tid organisere og administrere en hel virksomhet som gjerne har komplekse eksterne og interne leveranseprosesser.
 4. Lederen skal alene, og hver dag, balansere og prioritere mellom det operative - kortsiktige, og det langsiktige – strategiske / utviklingen av virksomheten.

Mangler kompetanse i ledelse

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant 220 ledere i mindre virksomheter for å få vite mer om deres situasjon som ledere. De intervjuede lederne kommer fra hele landet, og de fleste er daglige ledere for sin virksomhet.

Syv av ti ledere som er intervjuet, ser på seg selv først og fremst som fagpersoner. Det har vært faget og driften som har hatt fokus helt til de ble kallet til ledelse.

Mange av småbedriftslederne mangler erfaring og kompetanse i ledelse. Det kan selvfølgelig gå bra. Men ledere som er rekruttert først og fremst på grunn av sin fagkompetanse, lykkes ikke alltid som ledere.

Lederne avanserer sammen med utviklingen og veksten i virksomheten de leder. På et visst tidspunkt går de da fra rollen som en dyktig fagperson, til rollen som ren leder, og da gjerne som leder for den gruppen de før var fagressurs for.

Syv råd for å lykkes som leder

For å oppnå suksess som leder, må du anerkjenne at ledelse er et eget kompetansefelt.

Da blir det naturlig for deg stadig å utvikle din lederkompetanse gjennom påfyll av ledelseskunnskap og reflektere over din lederatferd.

Her er syv råd som kan hjelpe deg til å lykkes som ledere i mindre virksomheter:

 1. Få etablert et styre som dekker den kompetanse du ikke har og som bedriften trenger for å utvikle seg.
 2. Vurder om du er riktig leder sammen med styret. Kan noen andre bedre ta lederrollen mens du tar ansvar for produksjon og drift som du er suverent best på?
 3. Bruk styret som en lederutviklingsressurs for deg.
 4. Se på ditt eget nettverk og vurder om du skulle utvide dette – invester tid og ressurser i å utvikle ditt nettverk.
 5. Styrk dine kunnskaper på kritiske områder som ledelse, strategi, digitalisering osv. slik at du ikke blir bedriftens flaskehals.
 6. Ta i bruk dine ansatte og deleger ansvar og myndighet til disse dyktige personene.
 7. Når du skal rekruttere, tenk langsiktig på fremtidige behov og ikke kortsiktig for «å slukke en brann».

Referanse:

Morten Erichsen, Frode Solberg og Trond Stiklestad (2018): Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 2. utgave. Fagbokforlaget.

Tekst: Høyskolelektor Frode Solberg, Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Solberg er tilknyttet BI campus Trondheim.

Publisert 6. februar 2019

Du kan også se alle nyheter her.