-
Ledelse

Motivert til å yte sitt beste

Bård Kuvaas

Motivasjon er en kilde til fremragende prestasjoner. Men, det er forskjell på motivasjon. Professor Bård Kuvaas forteller deg alt du må vite om betydningen av indre og ytre motivasjon på jobben.

Lederens verktøykasse: Motivasjon på jobben

Når vi skal vurdere hvordan medarbeidere kommer til å prestere på jobben, er evner og motivasjon like viktige faktorer. Høy motivasjon kan dessuten kompensere for manglende evner. Det viser en fersk gjennomgang (metaanalyse) av forskningsstudier av hva som skaper gode arbeidsprestasjoner.

De fleste ledere forstår verdien i å ha høyt motiverte medarbeidere. Men, noen ledere tror det kun er et spørsmål om mengden motivasjon. Jo mer motivasjon, dess bedre. Forskning de siste 30-40 årene viser derimot at typen av motivasjon er viktigere enn mengden. Det går et hovedskille mellom indre og ytre motivasjon.

  • Ytre motivasjon er adferd hvor kilden til motivasjon ligger utenfor det å utføre jobbaktiviteten, men i stedet er knyttet til resultater som følge av den.
  • Indre motivasjon er adferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, interesse, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører.


Professor Bård Kuvaas har undersøkt betydningen av henholdsvis ytre og indre motivasjon i et bokkapittel i BIs jubileumsbok, utgitt i fjor høst.

For mer innsikt i den relative betydningen av indre og ytre motivasjon kan du se forelesningsvideoen under fra «Lederens verktøykasse» fredag 24. mai 2019. Her kan du blant annet høre om:

  • Hva er den viktigste psykologiske tilstanden for indre motivasjon, arbeidspresentasjoner, ansvarlighet, god fysisk og mental helse?
  • Hvilke kilder er det til indre motivasjon?
  • Hvilke incentiver er det for ytre motivasjon?
  • Kan ytre motivasjon påvirke den indre motivasjonen?


Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. 


Referanse:

Chapter 12: The Relative Efficiency of Extrinsic and Intrinsic Motivation, At the Forefront, Looking Ahead, Bård Kuvaas. 2018.

Lederens Verktøykasse

Publisert 31. mai 2019

Du kan også se alle nyheter her.