-
Næringsliv

Er det skambelagt å jobbe med salg?

Roy Willy Elvegård

Det knyttes mange negative assosiasjoner til tittelen selger. Og av den grunn er det færre virksomheter som benytter tittelen. Pompøse og populære titler for tiden kan være; bærekraftig verdiskaper, forretningsutvikler, AI-konsulent og influencer.

Jobber du for en tjenesteleverandør er det stor sannsynlighet for at det ikke finnes noen med tittel selger i selskapet. Hva kan det komme av?

Det kan være mange årsaker til det, bl.a. at fagarbeidere som er avhengige av å selge sine tjenester selv, identifiserer seg ikke som selgere. De selger sin kompetanse og utøver sin kompetanse innen ulike yrker som økonomi, markedsføring, logistikk, teknologi, advokat og eiendomsmegling.

Felles for de som lever av sine tjenester er at de svært sjelden nevner ordet salg som del av sin jobb. Hva kan det komme av? Er det skam forbundet med ordet salg eller det å jobbe med salg? Tja, det avhenger av hvem du spør. Et stort paradoks er at høy lønn gir status, lav lønn gir mindre status. Og det blir jo ikke høy lønn med lavt salg.

Negative holdninger til selgere

Salg er et omdiskutert tema og det eksisterer negative holdninger til selgere, og spesielt blant de som ikke jobber med salg, samt de som ikke vil identifisere seg med salg. Ikke nødvendigvis fordi denne gruppen har blitt lurt av en selger, men fordi de selv har blitt utsatt for manipulerende atferd og erfart ubehagelige opplevelser med selgere. Det kan i mange tilfeller også være at de har hørt at salg er et mindre bra yrke, tilnærmet et yrke for kriminelle. Blir du oppringt en sen fredag kveld av en som skal selge deg noe når du sitter samlet med venner eller familie og koser deg med taco, reager de fleste av oss negativt på dette.

Har du lagt merke til at spørreundersøkelser gjerne kommer på kveldene når du har behov for å slappe av. Spørreundersøkelser har også med salg å gjøre. Når du blir oppringt av noen for å svare på om du ser på tv, eller hvilket parti du stemmer på, så kan det være en tjeneste som er solgt av en mediekonsulent.

Kjært barn har mange navn, og siden salg for mange er negativt ladet, er det ikke i kategorien kjært. 99% av alle bedrifter er avhengige av å rettferdiggjøre sine tjenester for at noen skal være villige til å betale for disse tjenestene. Selv offentlige tjenester må gi en verdi til samfunnet gitt at skattepengene skal finansiere disse tjenestene. Ergo, de fleste produkter og tjenester skal gi en verdi for en eller helst flere. Og gir de ikke verdi, så bør leverandøren «skamme» seg? Det er i mange tilfeller en utfordring å vite om tjenester og produkter gir verdi. Og om vi i etterkant føler oss lurt av en «verdiskaper / selger» så er det med på å danne bildet av at salg er skambelagt.

Verdiskapende rådgivning

Det som er spennende og et paradoks er at du kan ta hvilken som helst tittel, i hvilken som helst virksomhet og vite at denne personen er en del av en verdikjede som er uvurderlig for salget, direkte eller indirekte. Og hvis noen ikke bringer verdi eller fører til salg, hvorfor er de da ansatt?

Fagarbeidere som leverer tjenester bringer verdi til egen virksomhet og kunder. Og et populært begrep for dette i dag er «verdiskapende rådgivning». Og benytt gjerne «bærekraftig verdiskaper» for å understreke at etiske og miljømessige hensyn ivaretas.

I meglerbransjen finne du begreper som «verdiskapende megler», andre benytter verdiskapende tjenester, verdiskapende salg, og fortsatt bruker noen ordet salg og selger.

I flere yrker finner du titler som konsulent og rådgiver som forsvarer sin stilling med å gi gode råd, og som også må «selge» sine tjenester innenfor sitt kompetanseområde. En professor og rektor må også «selge» sine tjenester, eller bringe verdi til verdikjeden. Ergo, vi er alle selgere, og bringer vi ikke verdi til samfunnet, kunden og virksomheten, er det ikke bærekraftig.

Er salg verdiskapende?

Så kan du spørre om «hva er verdi»? Er salg verdiskapende, eller er det råd som gir verdi? Sagt på en annen måte: Er vi avhengig av salg og selgere, eller er vi avhengige av gode råd? For å være sikker kan vi si «både og». I konkurransen om oppmerksomhet og kunder benyttes det ulike metoder. Og her er vi ved kjernen hvorfor salg og selger kan være skambelagt. I «kampen» om inntekter og lønn er det virksomheter som benytter uetiske og uredelige markedsføringsmetoder. Og dette gjelder alle bransjer, i mindre eller større grad.

Kan salg erstattes med begrepet verdiskaping?

Ordet salg forstås og oppfattes ulikt fra bransje til bransje. Og kanskje er det på tide med å spørre om ordet selger og salg er gått ut på dato. Hvis salg og selger er negativt ladet, belagt med skam, hvorfor ikke bruke et mer presist ord som verdiskaping?

Det er behov for verdiskaping innen alle bransjer. Ønsker du å påvirke og bidra i en virksomhet og for samfunnet? Da kan du trygt og med anerkjennelse titulere deg som verdiskaper, uavhengig bransje. Høres det bedre ut enn selger?

Publisert 24. juni 2019

Du kan også se alle nyheter her.