-
Økonomi

Ledersnakk investorer nekter å kjøpe

Ole-Kristian Hope

Har du noensinne hørt en leder skryte av selskapets «fantastiske», «enestående» eller «utrolige» resultater? Ny forskning viser at toppledere burde vokte sine ord.

I regnskapsføring brukes begrepet big bath om praksisen der selskap «vasker tallene» ved å avskrive og nedskrive visse eiendeler i en periode, slik som substansverdier eller restruktureringskostnader.

Dette forekommer gjerne når selskaper allerede er inne i en dårlig periode og det har blitt en populær metode for å få fremtidige positive resultater til å fremstå desto bedre sammenlignet med tidligere tall.

Men hva skjer når ledere bruker et positivt språk til å skjule dårlige nyheter og føre sine aksjonærer bak lyset?

Lederes troverdighet

I et studie jeg nylig gjennomførte med min doktorgradsstipendiat Jingjing Wang fra Rotman School of Management, brukte vi metoder som lingvistisk analyse av presentasjoner av kvartalsrapporter i telefonkonferanser til å måle villedende ledere.

Målet vårt var å undersøke hvorvidt lederes troverdighet, eller eventuelt deres sluhet, påvirker hvordan investorer oppfatter et big bath.

Selv om man kan ha gode hensikter med et big bath, som for eksempel at man ønsker å «rydde på loftet» ved å justere selskapets regnskap til å bedre reflektere reelle verdier, så kan de også brukes til å få ledere med fete bonusavtaler til å se bedre ut i påfølgende regnskapsperioder.

For disse lederne er det knapt noen forskjell mellom å se dårlig eller veldig dårlig ut i juni, så lenge de kan se ut som verdensmestere i september.

Villedende språk og konsekvenser

I studien vår fant vi ut at investorer responderer svært ulikt på et big bath avhengig av i hvilken grad de har oppfattet ledere som villedende.

Vi oppdaget et større fall i markedsaktivitet i tilfeller der lederne hadde brukt visse ord eller fraser i telefonkonferansene med analytikere og investorer. Sammenlignet med selskap der lederen ble vurdert som mer troverdig, falt betalingsevnen med 9 prosent.

Disse villedende ordene og frasene var enten ekstremt positive (fantastisk, fenomenalt, utrolig, enestående) eller knyttet til at noe er allmennkunnskap (alle vet, aksjonærer vil være enige om at, dere vet).

Ledere som vurderer å veksle mellom ærlighet og sluhet burde tenke seg om. Fallet var enda høyere for selskap der lederen ble oppfattet som ærlig i én periode, men uærlige et år senere.

Studien vår viser hvordan vi kan skille lederes insentiver i tilfeller der et big bath har funnet sted.

Det burde også være en påminnelse til alle ledere der ute som tviler på språkets makt: Investorer kan identifisere hvilke ledere som er uærlige ‒ og vil handle deretter.

Bare et fåtall akademiske journaler rangeres som de beste innen sitt fagfelt på verdensbasis. I fjor publiserte 16 BI-forskere artikler i disse ABS4*-journalene. Disse regnes blant de mest anerkjente med tanke på påvirkningskraft, og har de høyeste kravene til data og teoretisk styrke. Gjennom 2019 vil vi vise frem disse forskerne, deres forskning og hvordan de påvirker samfunnet.

Referanse:
Hope, Ole-Kristian & Wang, Jingjing. (2018). Management deception, big-bath accounting, and information asymmetry: Evidence from linguistic analysis. Accounting, Organizations and Society 2018.

Publisert 18. juni 2019

Du kan også se alle nyheter her.