-
Ledelse

Store utfordringer krever samarbeid på kryss og tvers

Ragnhild Kvålshaugen

Hvordan organiserer vi best for å løse komplekse utfordringer, og hva kreves av ledere for å skape produktivt samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser?

Mange organisasjoner står over for store og komplekse utfordringer for å tilpasse seg og utnytte nye muligheter i sine omgivelser. Eksempler på slike utfordringer er knyttet til å utnytte muligheter ved digitalisering, få komplekse byggeprosjekter på plass innenfor tid og budsjett, få til samarbeid på tvers for å skape best mulig helsetjenester for innbyggerne og finne løsninger på klimatilpasninger i det bygde miljø.

Hvordan organiserer vi best for å løse disse komplekse utfordringene, og hva kreves av ledere for å skape produktivt samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser?

Hva kreves i håndteringen?

Tradisjonelle organisasjonsstrukturer kan for eksempel være utfordrende, fordi det bidrar til silotenkning og vanskeliggjør samarbeid på tvers av avdelinger, enheter eller organisasjoner. Flere spesialister må samarbeide og skape en felles forståelse utover eget "stammespråk".

Istedet for organisasjonsstrukturer vil det være behov for ulike type øko-systemer som kan bidra til samarbeid mellom ulike organisasjoner og bransjer. Men skal man lykkes i å utvikle nye forretningsmodeller som må man ofte samarbeid med andre. Man må derfor tenke mer åpen innovasjon og mobilisere folk for å få til kreativitet.

Frykten for å tape fortjeneste ved innovasjon ved å ikke dele informasjon utenfor egen virksomhet er en annen barriere.

Produktivt samarbeid

Professor Ragnhild Kvålshaugen ved BIs Institutt for strategi og entreprenørskap bidrar med dagsaktuell innsikt fra forskning rundt tematikken. Fellesnevneren er å få til produktivt samarbeid på tvers av organisasjoner og fagområder, og hvordan du lykkes med det.

For å få med deg hele foredraget kan du se video under.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. 

Publisert 9. oktober 2019

Du kan også se alle nyheter her.