-
Ledelse

Korona opphever ikke styreansvaret

Frode Solberg

Utfordringene styrene i dagens små og mellomstore bedrifter står ovenfor under det pågående koronavirusutbruddet har sannsynligvis aldri vært større.

Ansvaret de har for å etterleve rollene sine har antakelig heller aldri vært viktigere, for å sørge for både overlevelse og fremtidig drift.

Krisehjelp fra myndighetene er helt nødvendig, men samtidig en midlertidig livbøye når alt tyder på at markedene til bedriftene også kommer til å være sterkt preget i en lengre periode etter at den nåværende unntakstilstanden er over. Er det en ting de siste ukene har vist så er det at mange kunne trengt en større buffer for å håndtere svak egenkapital og likviditet uforutsette hendelser kan skape, og som mange bedrifter lider under nå.

Krav fra aksjeloven

Og det er her styret må komme på banen. Og det fort. Aksjeloven pålegger styret umiddelbart å iverksette tiltak hvis man antar at egenkapital tapes, og hvis likviditeten (surstoffet) ikke er tilstrekkelig til å bære bedriftens løpende forpliktelser overfor kreditorene. For små og mellomstore bedrifter er dette mer aktuelt enn noen gang ettersom denne sektoren ikke nødvendigvis sitter på de samme tilgjengelige ressursen som en større virksomhet normalt har. Ingen coronatiltak gjelder for alle, og mange bedrifter er i risikogruppen for dødelig utgang på tross av mulig respiratorbehandling.

Selv om noen bedrifter får tilført likviditet gjennom betalingsutsettelser eller andre midlertidig kostnadsreduksjoner, er det mange som ikke får nytte av det som blir «tilbudt» eller ikke vil evne å bære den tilbakebetaling som kommer.

Personlig ansvar

Det personlige ansvaret til styrets medlemmer i tillegg til det generelle styreansvaret øker i takt med utfordringene. En ting er å håndtere den akutte krisen og etablere kontroll. En annen ting er å legge et strategisk gjennomførbart løp for å komme seg opp og frem igjen. Hvis styret ikke evner å se det som et sannsynlig utfall er alternativet å avvikle for ikke å påføre andre tap. Styrejobben er spesielt krevende i disse dager både teknisk og ikke minst menneskelig. Det kan by på vonde og vanskelige situasjoner, men å ikke håndtere styreansvaret vil være betydelig verre.

Det er ikke innført unntakstilstand mot korona for styreansvaret, som er et stort personlig ansvar man ikke kan fri seg fra med protokoller og forsikringer med mer.

7 råd til styrene for å håndtere dagens usikkerhet:

  1. Sørg for at styret stiller opp som en aktiv ressurs for daglig leder og bistår med sin ressurs og kompetanse det daglig leder ønsker det.
  2. Vurder, og iverksett kortsiktige tiltak på alle områder i en lengre periode enn 2 - 4 uker. Skaff surstoff (likviditet) orienter og involver eierne og se til at de bidrar med sin del gjennom frisk kapital, kutte utbytte, stille garantier med mer. Hvis ikke kan man ikke uten videre forvente bidrag eksternt fra banker og kreditorer.
  3. Vurder hvordan styret skal gripe det hele an etter den første fasen (2-4 uker) med et perspektiv på 1-4 måneder.
  4. Legg en plan (strategi) med tiltak for å komme opp og frem igjen – langsiktig (fase 3). Styret må ha minst 2 tanker i hodet samtidig. Vurder flere alternativer / scenarier.
  5. Kommuniser aktivt og åpent med ansatte, leverandører, bank, kunder og andre interessenter. Vær ærlig og ikke prøv å dekke til noe.
  6. Går ikke regnestykket opp, se på mulig gjeldssanering, lønnskutt, permanent bemanningsreduksjon, fornyede – reforhandlede leverandøravtaler osv.
  7. Går det fortsatt ikke opp? Iverksett avvikling før kreditorer taper pengene sine og eierne minimerer sitt tap. Kanskje man kan komme i gang med blanke ark igjen.

Referanse

Saken er også publisert i en utvidet versjon på Vikenvest.no.

Publisert 23. mars 2020

Du kan også se alle nyheter her.