-
Økonomi

Koronaviruset gir et varsko for norsk økonomi

Johannes Mauritzen

Koronaviruset er en alvorlig trussel mot verdensøkonomien, i hvert fall midlertidig. Men hendelsene nå forteller oss også om Norges langsiktige risiko som oljenasjon.

De siste ukene har oljeprisen stupt og er i skrivende stund under 52 dollar fatet. Årsaken er koronaviruset og frykten for at det kan ta en bit av oljeetterspørselen.

Tallene som vi har fått så langt, tyder på at viruset har ført til en 25 prosent reduksjon i oljeforbruket den siste måneden i Kina. Det er en betydelig reduksjon, selv om den utgjør bare tre prosent av verdens konsum.

Effekten av viruset forteller oss derfor at vi ikke kan ta for gitt den forholdsvis høye og relative stabile oljeprisen som har rådet de siste årene. Oljeprisen har hatt en betydelig reduksjon på grunn av en så langt moderat og midlertidig nedgang i etterspørsel.

Elbilen blir mer konkurransedyktig

Hvis vi ser rundt oss på norske veier, er det ikke vanskelig å få øye på en mer grunnleggende trussel mot verdens oljeetterspørsel. Med våre sjenerøse subsidier ligger nok Norge noen år foran resten av verden når det gjelder elektrifisering av bilparken. Men vi ser tydelig at det som holder elbilen tilbake er ikke teknologi. Tvert imot, teknologisk sett virker elbilen suveren på flere måter.

Det er fortsatt tilbud og etterspørsel som begrenser hvor utbredt elbilen er. Men her skjer det store endringer i industrien. Bloomberg New Energy Finance har estimert at elbilbatteriene blir 18 prosent billigere hver gang produksjon fordobler seg. Hvis trenden fortsetter i overskuelige fremtid – og det er ingen teknologisk eller økonomisk grunn for at det ikke skal det – vil elbilen fort være konkurransedyktig med bensin- og dieselbilene.

I løpet av de neste fem årene forventes det at verdens bilprodusenter lanserer mange titalls nye el-modeller. Dette inkluderer mange kinesiske bilmerker som vi i Vesten antagelig aldri har hørt om.

Og det er ikke bare bilen som blir elektrifisert. På norske veier finner du nå elbusser, elmoped og elvarebil. De første elfergene høster allerede erfaring på fjordene.

Reduksjon i oljeetterspørselen

Mange vil si at det vil ta lang tid før verden blir helt kvitt sin oljeavhengighet. De har nok rett, men det hjelper lite for Norge som oljenasjon. Koronaviruset har vist at selv en liten reduksjon i oljeetterspørselen er nok til å ha en betydelig effekt på oljeprisen.

I mange av de store feltene i Midtøsten kan man lønnsomt pumpe opp oljen med en pris på mindre enn ti dollar fattet. Når elbilen, elbussen og elfergen kutter i verdens oljekonsum, så er det ikke disse feltene som kommer til å slutte å produsere. Det blir heller de dyre feltene i Nordsjøen, Norskehavet og særlig langt nord i Barentshavet. Felt som er under planlegging og under oppbygging vil være spesielt utsatt for prisfall. Og høyrisiko leteaktivitet, som bestemmer fremtidig produksjon, er ofte det første som blir kuttet.

Psykologer har funnet at mennesker har en tendens til å overvurdere hvor mye som kan endre seg på kort sikt og undervurdere hvor mye kan endre seg på lengre sikt. Koronaviruset blir et midlertidig sjokk for verdensøkonomien og oljeprisen. Men norske politikere og industriledere gjør en farlig feilvurdering hvis de antar en sterk oljeetterspørsel i mange tiår fremover.

Referanse

Innlegget ble først publisert på DN.no 28.02.20.

Publisert 2. mars 2020

Du kan også se alle nyheter her.