-
Samfunn

Sammenheng mellom politiske donasjoner og anbudskontrakter

Benny Geys

Firmaer som gir penger til politiske partier får flere oppdrag, mindre konkurranse og bedre betalt.

Benny Geys og Vitezslav Titl har undersøkt sammenhengen mellom politiske donasjoner og offentlige anbudskontrakter i Tsjekkia i perioden 2006-2014. For hver dollar private selskaper donerer til partier med makten, har de i snitt økt verdien av sine anbudskontrakter med 100 dollar. Ifølge forskerne tyder dette på myndighetene handler strategisk til fordel for selskaper som donerer.

Når myndigheter lyser ut anbudskontrakter må de gi et prisanslag som sier noe om hva de forventer at et oppdrag kommer til å koste. Små kontrakter omfattes av færre krav og svakere overvåkning enn større kontrakter som ofte er åpnere og strengere.

Geys og Titl viser at anbyder der det er mulig setter prisanslaget under grensen som skiller mellom store og små kontrakter. Samtidig kan myndighetene stille svært detaljerte kvalitetskrav (f.eks. spesielle tillatelser) som gir donerende selskaper en fordel. Resultatet er at donerende selskaper møter mindre konkurranse enn om de ikke hadde donert. Donerende selskaper vinner også anbud selv om de leverer tilbud som ligger godt over prisanslaget.

Til tross for en tydelig sammenheng mellom politiske donasjoner og anbudskontrakter, donerer private selskaper i Tsjekkia relativt lite til politiske partier. De fleste selskapene donerer ikke i det hele tatt. Forskning tyder på at selskapene ikke ser på donasjoner som ‘quid-pro-quo’, men heller som langsiktige investeringer i forholdet til politiske partier.

Favorisering i anbudsprosesser kan likevel føre til betydelige samfunnsøkonomiske tap ved å gjøre prosessene mindre effektive. Ifølge forskerne kan det derfor argumenteres for at storkapital bør isoleres slik at den ikke påvirker beslutningene som tas av myndighetene.

Dette kan gjøres enten ved å introdusere strengere krav til anbud, eller strengere krav til donasjoner fra næringslivet. Private selskaper kan i mange land donere direkte til politiske partier, selv om mengden slike donasjoner varier sterkt. I Tsjekkia står private donorer for rundt 10 prosent av inntekten til partier på venstresiden, og mellom 23-33 prosent av inntekten til partier på høyresiden.

Kilde:

Vitezslav Titl, Benny Geys, Political donations and the allocation of public procurement contracts, European Economic Review, Volume 111, 2019, Pages 443-458, ISSN 0014-2921, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2018.11.004.

Publisert 12. mars 2020

Du kan også se alle nyheter her.