-
Ledelse

Styret og digital strategi – 7 råd

Frode Solberg

En minimumsforventning til dagens styrer må være at de har en grunnleggende forståelse for digitalisering og digital forretningsutvikling.

At styrene ikke er spesialister på temaet er forståelig, men desto større burde insentivene være til å knytte til seg ressurser med den kompetansen som trengs for å gjennomføre aktiviteter som styret mener vil bringe virksomheten til et definert mål.

Strategiske prosesser anno 2020

Et utgangspunkt kan være å se på den digitale forretningsutviklingen som en gjennomgang av virksomhetens forretningsprosesser og vurder hva som med fordel kan og bør «digitaliseres». Dette gjelder eksterne så vel som interne prosesser som produksjonsprosesser, administrative prosesser, leveranseprosesser og kundeprosesser for å nevne noe. Først da vil virksomheten få en dynamisk og kontinuerlig strategisk prosess fra styret og nedover i organisasjonen, godt i samsvar med oppdatert forståelse av strategi og strategiske prosesser anno 2020.

Med en slik tilnærming vil styret kunne gjøre en større vurdering av ulike sider ved forretningsområdene som også innebærer prosesser mot det eksterne miljø (kunde –marked – bruker), og det interne miljø (organisasjon – drift – produksjon – kommunikasjon).

At mange vil oppfatte dette som en overforenkling og banalisering er i og for seg greit, men gitt at digitalisering er et viktig og nødvendig element i en virksomhets strategi er det avgjørende å tydeliggjøre omfanget.

Digitalisering og digital teknologi gir ikke bare endringer i forretningsbetingelsene som «dikterer» valg av strategi, men det tillater også nye og forhåpentligvis bedre strategier.

Her er 7 råd som kan hjelpe et styre med å strukturere prosessen rundt digitalisering:

  1. Skaff dere oppdatert kompetanse på strategi, digitalisering og digital virksomhetsutvikling. Utvid gjerne styret med styremedlem som har digital – innovativ og strategisk kompetanse
  2. Foreta en helhetlig og systematisk analyse av kundetilfredshet og kundebehov. Det er kunden som til syvende og sist avgjør om virksomheten skal få «leve videre».
  3. Gjennomgå, oppdater, utvikle virksomhetens forretningsmodell. Hvorfor, og på hvilken måte dere vil holde på med dette fremover
  4. Utvikle en klar strategi (som faktisk er en strategi) for å komme dit dere vil. En strategi som er mer enn svulstige målsettinger man ikke evner å operasjonalisere og en strategi som dere har kapasitet til å gjennomføre (realisme)
  5. Sørg for at virksomhetens prosesser gjennomgås ut i fra strategi og forretningsmodell. Tjeneste – produksjon, leveranse, kommunikasjon, transaksjon, administrative rutiner / oppgaver.
  6. Se hvor i prosessen det kan utvikles effektive forbedringer og digitale løsninger. Hva må gjøres for å komme dit dere vil.
  7. Utvikle digitale løsninger for hele virksomhetsprosessen som kundene vil ha. Det handler ikke om effektivisering / kostnadsreduksjoner som primært.

Referanse

Artikkelen ble først publisert i Dagens Perspektiv 03.04.20.

Publisert 23. april 2020

Du kan også se alle nyheter her.