-
Næringsliv

Byggebransjen inn i den digitale tidsalder

Ragnhild Kvålshaugen

Byggebransjen sitter på en gullgruve av data som kan bidra til effektivisering og innovasjon i byggeprosesser.

Innlegget er skrevet av Ragnhild Kvålshaugen, Renate Kratochvil, Mariya Khanamiryan, Handelshøyskolen BI, Senter for byggenæringen og Graham Moore, Sesam

Hvert byggeprosjekt genererer omfattende mengder data, i form av priser på materialer, produksjonstider til underleverandører, informasjon om feil osv.

Data blir ofte produsert i forskjellige og uavhengige systemer (BIM, CAD, SAP, ...) og distribuert til organisasjonen ved bruk av delelige filer som .xls, .pdf, e-post. Selv om disse dataene har langsiktig nytte og verdi, blir de vanligvis behandlet som en engangshendelse opprettet for individuelle byggeprosjekter. Det er faktisk nesten 95% av alle data i byggeprosjekter som blir “kastet” (Kilde: BDO-blogg). Organisasjonene i byggenæringen vil ved gjenbruke av data og innsikt fra tidligere og lignende prosjekter, være bedre i stand til å bruke tidligere erfaringer for å effektivisere og innovere.

Åpne gullgruven

I hver aktivitet i et byggeprosjekt brukes det forskjellig software og teknologi, som droner, BIM, sensorer og andre software applikasjoner. I disse legges det igjen digitale spor og det samles inn store mengder data, for eksempel, hvem som jobbet med oppgaven, hvor lang tid det tok, hvor mye det kostet, hvilke feil oppsto og hvordan maskinene brukes. På denne måten sitter byggebransjen bokstavelig talt på en gullgruve av data som kan bidra til effektivisering og innovasjon i byggeprosess. Å integrere og pakke om data i «gjenbrukspakker» bidrar ikke bare til effektivisering og bedre kvalitet i fremtidige operasjoner, men gir også virksomheten mer kontroll over sine data.

En forutsetning for at data kan ompakkes, er at de må frigjøres fra de enkelte filer, programvarer og systemer hvor de har sin opprinnelse. Videre må data struktureres og slås sammen til gjenbrukbare pakker. Å frigjøre data betyr å tilby et enkelt og generisk applikasjonsprogram grensesnitt – application program interface (API) som kan eksportere data på en standardisert måte slik at organisasjonen selv og andre enkelt kan få tilgang til de. En vanlig tilnærming for å frigjøre data er å samle dem i en datahub slik at de gjøres tilgjengelig og brukbar for ethvert annet system uten at direkte integrasjon er nødvendig.

Forbedre samarbeid

De fleste virksomheter i byggebransjen deler sine data fra byggeprosjekter allerede, men på en ustrukturert måte og for det meste analogt (e-post, filer, nettsteder, etc.). Å levere data på en ustrukturert måte (dagens praksis), skaper stor grad av merarbeid hvis man ønsker å utnytte erfaring og innsikt fra tidligere prosjekter i utvikling og gjennomføring av nye. Slik «mistes» potensiell verdifull informasjon for beslutningsstøtte.

Med litt innsats kan data i byggeprosjekter struktureres ved å bruke dataintegrasjonsplattformer. Gjennom å overføre data på en strukturert og pålitelig måte åpnes det for å bruke tidligere erfaringer til utvikling og forbedring både knyttet til tekniske løsninger og hvordan byggeprosjekter bør gjennomføres og organiseres.

Få kontroll over data

Dataintegrasjonsplattformer bidrar til at virksomheter aktivt kan bestemme hvem som får tilgang til deres data. Alternativer som hvilken type data som er tilgjengelig, hvilket datasett som deles, hvem som kan dele data og hvem som kan jobbe med dataene (internt og eksternt) kan reguleres. Videre kan forespørsler om databasert informasjon automatiseres, noe som muliggjør øyeblikkelig bruk av data (for de med tilgang).

Forbedre nåværende og fremtidige prosjektytelse

Det er mange konkrete beslutningsområder hvor systematisk bruk av tidligere data har verdi; har vi fått rett pris på de standardiserte materialene vi kjøper inn; brukes maskinene på en effektiv måte eller står de mye uvirksomme og binder kapital; og har vi fått rett pris på tilbudet underleverandør X? Strukturert databruk kan bidra til å evaluere og forutsi hva som er rett pris for en tjeneste eller et produkt som anskaffes. Tilbud fra potensielle underleverandører styres ofte av innkjøpsansvarlige. Ulike personer er om regel involvert i vurderingen av tilbudene. Deres tidligere erfaringer, som bare til en viss grad er faktabasert, farger i stor grad hvilket tilbud de synes er best. Ved å integrere historisk data fra tidligere prosjekter har organisasjoner potensiale til å øke nøyaktigheten på anskaffede kontrakter og redusere tiden fra et gjennomsnitt på 60 dager til 2 dager (Kilde: McKinsey Article).

Videre er harde fakta, tall og pålitelige dataanalyser ryggraden i beslutningstaking. Å benytte seg av strukturert informasjon fra tidligere byggeprosjekter skaper potensiale for å identifisere mønstre og faktorer som gjør at prosjekter lykkes eller mislykkes. Derfor kan bruk av innsikt fra tidligere prosjekter gjennom integrering og strukturering av data øke kvaliteten på informasjonen som brukes til beslutninger i framtidige prosjekter. Slik informasjon er avgjørende for å drive med systematisk utvikling og forbedringsarbeid i byggenæringen.

I et nøtteskall

Følgende punkter trekkes frem som fordeler ved å frigjøre data og bruke dataintegrasjonsplattformer:

  • Frigjør data fra uavhengige systemer til en felles datahub som støtter beslutningstaking
  • Øke effektiviteten og kvaliteten på samarbeid
  • Kontroll over hvordan og hvor data flyter

Saken ble først publisert på Byggindustrien.no (05.2020)

Publisert 20. mai 2020

Du kan også se alle nyheter her.