-
Ledelse

Grep som styrene bør ta nå i koronakrisen

Frode Solberg

Har vi riktig styrekompetanse i våre små og mellomstore bedrifter til å klare utfordringene fremover?

Krisen er ikke håndtert enda. Den er ikke over før bedriftene er oppe å går godt igjen, og da i en «tidsriktig drakt».

I møte med den omstilling som vi er i starten av vil ekstra mange bedrifter vise seg å ikke være levedyktige. Mye grunnet manglende omstillingsevne og endringsvilje. Avvikling av bedrifter som ikke har livets rett skjer jo hele tiden uten at det er en samfunnsmessig krise som den sentrale årsak. Nå er det sannsynlig at et ekstraordinært stort antall små og mellomstore bedrifter må avvikle grunnet denne krisen. En avvikling mange kan unngå med riktig fokus og innsats.

Situasjonen krever ekstraordinære tiltak ut i fra samfunnsmessige hensyn, og det har vi fått. Situasjonen innebærer for mange full stans hvor det ikke holder å ha «normale» reserver som buffer.

Myndighetstiltak er da riktig for å hjelpe disse bedriftene så godt det lar seg gjøre. Ikke minst ut i fra at varigheten på krisen vil pågå lengre en hva man må kunne forvente at en bedrift bør ha reserver tilgjengelige for. Ikke alle dekkes av denne hjelpen, og kanskje brutalt sagt, ikke bør få denne hjelpen. Det er slik at noen av disse bedriftene havner i krise på grunn av for svak inntjening / lønnsomhet, samt manglende oppbygging av soliditet og likviditet over tid. Altså ikke et godt nok ivaretatt arbeid med å utvikle en sunn og livskraftig bedrift.

Situasjonen kan ikke bare håndteres gjennom myndighetstiltak, den må håndteres av et velfungerende og godt sammensatt bedriftsstyre som jo er bedriftens øverste ledelse!

Selv om en bedrift viser seg å ha en situasjon som definerer den til å være levedyktig, er ikke det i seg selv nok. Den levedyktighet som må til kan beskrives som

  1. Eksisterende bedrifter som har levedyktighet, gitt at de evner den strategiske endring som må til videre for å tilfredsstille sine definerte markeder og utvikle en reell markedsorientering.
  2. Nye gründerbedrifter som evner å utvikle forretningskonsepter basert på markedets behov i en «tidsriktig drakt» - markedsorientert forretningsutvikling gjennom gode forretningsmodeller som basis.

Krisen må uansett håndteres og utnyttes gjennom å få bedriften opp og frem innenfor de nye oppdukkende markeds og rammebetingelser vi vil se komme. Å klare det betinger tilgang på kompetanse i strategisk forretningsutvikling. Gode ideer til en forretningsmulighet gjennom en tjeneste eller et produkt er ikke nok. Det må gjøres en helhetlig - grundig og systematisk utviklingsjobb.

Bakoverskuende, kontrollorienterte eller passive styrer bidrar ikke til å løse utfordringen! Strategisk orientering og god styrekompetanse blir avgjørende.

Hvordan kan vi da definere og beskrive dette? Jo, ved å ta en diskusjon og gjennomgang av sentrale faktorer som sannsynligvis vil påvirke bedriften fremover. Å gjøre dette samtidig som man evner å løsrive seg fra etablert tankesett definert som «den dominante logikken». En slik fastlåst tenkning fremover basert på verden slik vi har sett den, og ønsker at den skal være, vil neppe fungere godt.

Selv om vi skal kjøpe «de samme» varer og tjenester som før, vil alle i større grad fremover vurdere - kjøpe - få levert det på en endret måte. En større grad av tjenester i leveranser og nye måter å gjøre det på vil øke. Kommunikasjon mellom leverandør og kunde vil vi se endres. Dette er noen av de tingene et våkent og aktivt styre med god strategisk orientering må evne å se, beherske og jobbe med.

Referanse

Kronikken ble først publisert iAdresseavisen 24.04.20.

Publisert 12. mai 2020

Du kan også se alle nyheter her.