-
Samfunn

Er det greit at partneren din kjøper seg en sexrobot?

Mads Nordmo Arnestad

Forskerne har undersøkt hva folk mener om roboter for sex og kjærlighet som ennå ikke er oppfunnet.

Forestill deg år 2035.

Det finnes sexroboter i både mannlig og kvinnelig form som ser ut som og føles som mennesker. De har avansert kunstig intelligens som lærer seg hva du liker og ikke liker, og undersøkelser viser at kundene er meget fornøyde. De kan imidlertid kun ha et seksuelt forhold til eieren sin, og de kan ikke simulere kjærlighet eller vennskap.

I 2035 finnes det også en kjærlighetsrobot på markedet. Den fremstår som en ekte samtalepartner, men den har ingen fysisk kropp og består kun av en mikrofon og en høyttaler. Den kan altså ikke tilfredsstille deg seksuelt.

Er det greit for deg om partneren din innleder et kjærlighetsforhold til en slik robot? Og har du forskjellige meninger om de to robot-typene?

Dette er blant spørsmålene førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad ved Handelshøyskolen BI og hans medforfattere stilte 163 kvinner og 114 menn i en ny studie.

Deltakerne i undersøkelsen er mellom 17 og 70 år gamle med et gjennomsnitt på 27 år. 90 prosent svarer at de er heteroseksuelle, 2 prosent er homoseksuelle og 8 prosent oppga ikke sin seksualitet. Deltakerne ble i hovedsak nådd på Facebook og via tilgjengelige e-postlister. De fleste som deltok er engelskspråklige, heterofile studenter.

Forskerne sier selv av studien derfor har klare begrensninger. Både på grunn av måten de nådde ut til de som svarte på undersøkelsen og selve utvalget. Dette utvalget er dessuten sannsynligvis påvirket av at de som har svart også er personer som er interessert i temaet menneskelig samhandling med roboter.

Kvinner og kjærlighetsroboter

Selv om slike roboter ikke er kommersielt tilgjengelige i dag, ønsket forskerne å måle de holdningene folk så for seg at de ville ha når en partner brukte den.

– Vi forventet at kvinner ville være mer positive til kjærlighetsroboter, mens menn ville være mer positive til sexroboter, sier Arnestad.

– Menn er større forbrukere av porno, og tidligere studier har vist at menn ser på sex med roboter som en form for onani. Kvinner legger derimot større vekt på vennskap og emosjonell støtte.

Menn er mest positive

Studien tyder på at menn generelt er mer positive til roboter enn kvinner. Forskjellen er imidlertid størst for sexroboter, der menn har en litt positiv oppfatning og kvinner har en negativ oppfatning.

Både kvinner og menn er litt positive til kjærlighetsroboter.

– En mulig forklaring på at kvinner er negative til sexroboter er at de typisk er markedsført mot menn. Derfor er det ikke sikkert kvinnene i undersøkelsen var i stand til å forestille seg et seksuelt forhold med en robot, sier Arnestad.

Selv om robotene som skisseres i studien ikke finnes i dag, finnes det noen produkter som kan minne om dem. Det er disse som i stor grad markedsføres mot menn.

Seg selv nærmest

Han løfter fram det han ser som et uventet resultat: Både menn og kvinner ser ut til å forvente at deres partnere har samme oppfatning som dem selv.

– Menn i undersøkelsen trodde at det ville være greit for kvinnelige partnere om de skaffet seg en sexrobot. Kvinner trodde at mannlige partnere ville mislike det dersom de gjorde det samme.

Begge tar feil: Kvinner mente de ville føle høy grad av sjalusi dersom deres mannlige partner hadde en sexrobot, mens menn tilsynelatende ikke hadde store innvendinger om deres kvinnelige partner skaffet seg det.

Hvor går grensen mellom en dildo og utroskap?
– Et av filosofiens eldste spørsmål er hva som gjør oss menneskelige. En annen måte å stille spørsmålet på er hva som må til før det å bruke et leketøy blir ansett som utroskap, sier Arnestad.

Han understreker at det finnes nok av forskning som viser at folk kan føle seg truet av sexleketøy.

– Men jeg tror ikke noen vil argumentere for at bruk av en vibrator teller som utroskap.

Det er en grunn til at studier som denne nyttige, mener han.

– Slike studier gir oss mulighet til å reflektere rundt noen av dilemmaene som kan oppstå når vi må forholde oss til flere og mer sofistikerte roboter.

Referanse:

Artikkelen ble først publisert på Forskning.no 01.07.20.

Morten Nordmo mfl: Friends, Lovers or Nothing: Men and Women Differ in Their Perceptions of Sex Robots and Platonic Love Robots, Front. Psychol., 2020. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00355

Artikkelen er skrevet av kommunikasjonsrådgiver, Knut Myrum Næss, Handelshøyskolen BI.

Publisert 3. juli 2020

Du kan også se alle nyheter her.