-

Vi trenger nå god ledelse gjennom aktive styrer som evner å tenke langsiktig, skriver Frode Solberg.

Styrene i norske små-og mellomstore bedrifter må nå være seg sitt ansvar bevisst gjennom aktiv ledelse i hele virksomheten, og evne og se utover den akutte tilstanden for å finne frem til strategier for lønnsomhet på lengre sikt basert på kundenes behov.

Fokus på kostnadskutt er alltid viktig, men det må ikke gå på bekostning av å levere det beste til kundene gjennom et tydelig verdiskapingsfokus. Kostnadskutt fremfor verdiskaping uten en helhetlig strategi blir en «over hals og hode-tilnærming», hvor sannsynligheten for å mislykkes er stor.

Underliggende motiver under dekke av korona finnes det nok av eksempler på i denne, som i andre krisetider. Det tjener ikke organisasjonen i et litt lengre perspektiv enn «inneværende år». Det er ingen tvil om at det som er mest lønnsomt for enhver virksomhet er å bygge virksomheten ut i fra å skape verdier for kundene.

Digitaliseringens forbannelse?

Det heller ikke slik at alt som kan digitaliseres nødvendigvis bør og må det. Det er selvsagt fristende å ty til et digitaliseringsløft i organisasjonene, siden det i lys av Koronakrisen virker å være en viss aksept for det.

Det er styrets ansvar å sørge for en balansert tilnærming, som ivaretar et lengre perspektiv.

Digitalisering er til syvende og sist bare et spørsmål om verktøy og teknikker for å gjøre leveranser annerledes og forhåpentligvis bedre etter ønske fra kundene.

Lederutvikling må få fokus

Utvikling av bedre ledelse i virksomheten i tråd med utfordringer på kort og lang sikt er vel så avgjørende som kostnadskutt og digitalisering.

Et godt styre vil, spesielt i små-og mellomstore bedrifter, også være en vel så viktig ressurs som kan gi positive utslag på bedriftene bunnlinje fremover varierende, faglig godt funderte lederutviklingsprogrammer.

Styrets rolle i utviklingen av god ledelse, lederstøtte og pådriver for strategisk retning er underkjent, men lett tilgjengelig. Det handler ofte om å vise evne og vilje til å ta de i bruk.

Noen enkle råd til bedriftens styre:

  1. Sett fokus på styret – Har selskapet et styre som kan løfte det opp og frem i den nye hverdagen?
  2. Fokuser på utvikling og utøvelse av god ledelse i alle ledd – Har selskapet en lederkompetanse som matcher utfordringene fremover?
  3. Få perspektiv og ny kunnskap på hvilke verdier kundene forventer fremover – Har selskapet oppdatert kunnskap om kunder og det «nye» markedet?
  4. Sett fokus på hvordan selskapet skal utforme virksomheten og legge strategier i det «nye bildet» - Dropp fokuset på digitale løsninger inntil selskapet vet hvordan det skal se ut og hvordan det skal komme dit!
  5. Få inn ny og tidsriktig kompetanse i styret som kan bidra til å løfte selskapet inn i morgendagen - Få fokus på kompetanse fremfor erfaring!
  6. Sett i gang nå – det er ingen tid å miste!

Referanse

Innlegget ble først publisert på Dagnes Perspektiv 23.06.20.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på