-
Ledelse

6 ledelsesråd til styrer

Frode Solberg

Vi trenger nå god ledelse gjennom aktive styrer som evner å tenke langsiktig, skriver Frode Solberg.

Styrene i norske små-og mellomstore bedrifter må nå være seg sitt ansvar bevisst gjennom aktiv ledelse i hele virksomheten, og evne og se utover den akutte tilstanden for å finne frem til strategier for lønnsomhet på lengre sikt basert på kundenes behov.

Fokus på kostnadskutt er alltid viktig, men det må ikke gå på bekostning av å levere det beste til kundene gjennom et tydelig verdiskapingsfokus. Kostnadskutt fremfor verdiskaping uten en helhetlig strategi blir en «over hals og hode-tilnærming», hvor sannsynligheten for å mislykkes er stor.

Underliggende motiver under dekke av korona finnes det nok av eksempler på i denne, som i andre krisetider. Det tjener ikke organisasjonen i et litt lengre perspektiv enn «inneværende år». Det er ingen tvil om at det som er mest lønnsomt for enhver virksomhet er å bygge virksomheten ut i fra å skape verdier for kundene.

Digitaliseringens forbannelse?

Det heller ikke slik at alt som kan digitaliseres nødvendigvis bør og må det. Det er selvsagt fristende å ty til et digitaliseringsløft i organisasjonene, siden det i lys av Koronakrisen virker å være en viss aksept for det.

Det er styrets ansvar å sørge for en balansert tilnærming, som ivaretar et lengre perspektiv.

Digitalisering er til syvende og sist bare et spørsmål om verktøy og teknikker for å gjøre leveranser annerledes og forhåpentligvis bedre etter ønske fra kundene.

Lederutvikling må få fokus

Utvikling av bedre ledelse i virksomheten i tråd med utfordringer på kort og lang sikt er vel så avgjørende som kostnadskutt og digitalisering.

Et godt styre vil, spesielt i små-og mellomstore bedrifter, også være en vel så viktig ressurs som kan gi positive utslag på bedriftene bunnlinje fremover varierende, faglig godt funderte lederutviklingsprogrammer.

Styrets rolle i utviklingen av god ledelse, lederstøtte og pådriver for strategisk retning er underkjent, men lett tilgjengelig. Det handler ofte om å vise evne og vilje til å ta de i bruk.

Noen enkle råd til bedriftens styre:

  1. Sett fokus på styret – Har selskapet et styre som kan løfte det opp og frem i den nye hverdagen?
  2. Fokuser på utvikling og utøvelse av god ledelse i alle ledd – Har selskapet en lederkompetanse som matcher utfordringene fremover?
  3. Få perspektiv og ny kunnskap på hvilke verdier kundene forventer fremover – Har selskapet oppdatert kunnskap om kunder og det «nye» markedet?
  4. Sett fokus på hvordan selskapet skal utforme virksomheten og legge strategier i det «nye bildet» - Dropp fokuset på digitale løsninger inntil selskapet vet hvordan det skal se ut og hvordan det skal komme dit!
  5. Få inn ny og tidsriktig kompetanse i styret som kan bidra til å løfte selskapet inn i morgendagen - Få fokus på kompetanse fremfor erfaring!
  6. Sett i gang nå – det er ingen tid å miste!

Referanse

Innlegget ble først publisert på Dagnes Perspektiv 23.06.20.

Publisert 7. august 2020

Du kan også se alle nyheter her.