-
Samfunn

BIs forskere møter politikk og næringsliv

Linn Meidell Dybdahl

BI arrangerte 4 debatter under DN Studio 11.-13.aug, et digitalt alternativ til Arendalsuka. Se dem her.

Som en digital erstatning for årets avlyste Arendalsuke inviterte DN til tre dagers direktesendt studio 11-13. august for å samle politikere, fageksperter, ledere i privat og offentlig sektor til debatt og samtaler. BI var med som hovedsamarbeidspartner og sto for fire samfunnsaktuelle debatter relatert til vår forskning. Her har du mulighet til å se alle fire.

Har Covid-19 sprengt handlingsregelen i fillebiter?

I år vil vi antakelig bruke mer enn dobbelt så mye penger fra Oljefondet enn det vi burde brukt i et normalår i henhold til handlingsregelen.
Er det mulig å kutte utgiftene og komme tilbake til handlingsregelen når pandemien er eliminert? Hva vil kunne skje med den fremtidige avkastningen? Er det neste generasjoner som sitter igjen med regningen?

I panelet: Forsker ved Institutt for Finans på BI Espen Henriksen, tidligere statssekretær ved SMK og Finansdepartementet Marianne Groth, stortingsrepresentant og tidligere finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen (Ap) og sjeføkonom i Handelsbanken Kari Due-Andresen. Moderator: Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI Gisle Natvik.

 

Sprenger Covid-19 handlingsregelen i fillebiter?

Brukermedvirkning i helsesektoren et ideal, men vanskelig i praksis

Å involvere brukere og pårørende er viktig for å kunne levere gode helsetjenester, men å gjennomføre det i praksis kan være utfordrende. Samtidig som brukermedvirkning er positivt, reiser vi i denne debatten spørsmål som:

  1. I hvilken grad opplever brukerne reelt sett å få mer innflytelse?
  2. Hvordan kan man sikre at pasienter og pårørende får nødvendig kompetanse til å selv i delta i prosessene?
  3. Hvordan håndtere tilfellene der noe går galt?

I panelet: Klinikkleder ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS Marit Bjartveit, instituttleder ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BI Thomas Hoholm, Phd-kandidat på BI Betina Riis Asplin og byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune Robert Steen. Moderator: Førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BI Bjørn Erik Mørk

 

Brukermedvirkning i helsesektoren et ideal, men vanskelig i praksis

Hvordan bygge kundetilfredshet og lojalitet i en digital tid?

Hvordan bygger vi kunderelasjoner i en digital tid og hva kan vi lære av de beste slik som Vinmonopolet, Norgesgruppen og Kolonial.no? Påvirker dessuten fokus på bærekraft kunderelasjonen?

I panelet: Forskningsprofessor ved Institutt for Markedsføring på BI Anders Gustafsson, CEO Vinmonopolet Elisabeth Hunter, CEO Norgesgruppen Runar Hollevik og co-founder/CMO Kolonial.no Mats André Kristiansen. Moderator: Jostein Magnussen i Netlife

 

Hvordan bygge kundetilfredshet og lojalitet i en digital tid?

Sinker i bærekraft – hvorfor er politikerne så trege?

Ungdommen er utålmodige og etterspør mer bærekraft, mens bedrifter vil fremstå som attraktive arbeidsgivere. Selv om næringslivet har vilje og drivkraft til å drive bærekraftig, mangler de tydelige reguleringer og gode virkemidler. Hvorfor henger politikerne etter og hva vil det si på lengre sikt?

Gjester: Direktør område politikk i NHO Mari Sundli Tveit, Chief External Relations Young Sustainable Impact Danat Tekie og politisk journalist i NRK Magnus Takvam. Moderator: Rektor ved BI Inge Jan Henjesand

Sinker i bærekraft - hvorfor er politikerne så trege?

Publisert 18. august 2020

Du kan også se alle nyheter her.