-
Økonomi

Mer arbeidskraft reduserer ikke formuesskatten

Øyvind Bøhren

Småbedriftseiere kan jo ikke redusere formuesskatten ved å vri innsatsen fra realkapital til arbeidskraft. Gartneriets alternativer «kjøpe minigraver eller ansette en gartner til» viser hvorfor.

Rapporten fra Frischsenteret konkluderer at økt formuesskatt øker sysselsettingen i unoterte bedrifter. Forskerne forklarer denne oppsiktsvekkende konklusjonen med at eierne sparer formuesskatt ved å investere i arbeidskraft fremfor realkapital.

Realkapital vs arbeidskraft

De mener mekanismen er at realkapital, i motsetning til arbeidskraft, må føres opp som en eiendel i balansen.

Den forklaringen forstår jeg ikke. Skattetaksten beregnes fra bokført egenkapital, som blir den samme uansett om eierne investerer i mennesker eller maskiner. Et stilisert eksempel illustrerer dette.

Et gartneri skal velge mellom de to alternativene ny minigraver og ny gartner. Da skjer følgende med bokført egenkapital, som er grunnlaget for formuesskatten:

I motsetning til gartneren havner minigraveren på bedriftens balanse som en eiendel. Det har Frisch-forskerne rett i. Men historien stopper ikke der, fordi minigraveren må finansieres.

  • Velges intern finansiering, reduseres likvidene med investeringsbeløpet. Velges gjeld, øker gjelden på balansens passivaside med samme beløp. Uansett finansiering blir det ingen endring i bokført egenkapital.
  • Uansett minigraver eller gartner, og uansett gjeld eller egenkapital, endres derfor bokført egenkapital og dermed skattetaksten på samme måte.
  • Over tid reduseres bokført egenkapital med avskrivningene og andre driftskostnader etter skatt hvis bedriften velger minigraver og med lønnskostnadene etter skatt hvis den velger gartner. Er de to alternativene like lønnsomme, blir disse to effektene like over tid.

Derfor kan ikke eiere av unoterte bedrifter redusere formuesskatten ved å vri innsatsen fra realkapital til arbeidskraft.

Hvis økt formuesskatt virkelig skaper økt sysselsetting, må det i så fall skyldes noe annet.

Referanse

Innlegget ble først publisert på DN.no 22.10.20.

Publisert 26. oktober 2020

Du kan også se alle nyheter her.