-
Økonomi

Høy risiko og negativ avkastning

Richard Priestley, Halvor Hoddevik

Nbims aksjeplukkingsvirksomhet taper to milliarder kroner per år. Offentligheten, politikere og Finansdepartementet bør reagere.

I DN 19. desember svarer Nicolai Tangen og risikodirektør Dag Huse på vår konstatering av at Oljefondets aksjeplukking er tapsgenererende etter kostnader.

Som i første tilsvar forvirrer forfatterne publikum ved å snakke om Oljefondets totale meravkastning og kostnader.

Posisjonene i Oljefondet avviker fra referanseindeksen på flere måter. En mindre del avsettes til spekulasjon, herunder aksjeplukking. Med størstedelen tar man i indekseringsvirksomheten avvikende posisjoner for å gjenskape indeksen på en billigst mulig måte. Alt dette er «aktiv» forvaltning.

Aksjeplukking

Vi har ikke bedt Nbim slutte med aktiv forvaltning, kun aksjeplukking.

Forfatterne hevder kostnadene er lave, og omtaler fondets samlede kostnader. Kostnaden på aksjeplukkingen er ikke lav. Den er fem ganger så høy som på indekseringsvirksomheten.

Tangen og Huse ønsker ikke å bli målt på risikojustert basis. Med signatur fra fondets risikodirektør er det oppsiktsvekkende. Begrunnelsen er at det finnes flere modeller for risikojustering. Vi bruker Nbims tall og modell. Med alle andre akademisk aksepterte modeller er meravkastningen på aksjeplukkingen uansett i praksis null – før kostnader. Tallene lyver ikke.

Etter kostnader er derfor aksjeplukkingen et lotteri med negativ forventet avkastning. I tråd med en samlet akademisk forskningslitteratur.

Priewstley grafikk jan21.jpg

Risikojustering

Tangen og Huse har interesse av å fremstille «risikojustering» som en akademisk lek. Spørsmålet er imidlertid av høyst praktisk betydning for «saldo på konto». Om aksjeplukkernes meravkastning skyldes risiko man kunne tatt med lavere kostnader, burde man gjort det.

Vi viser at om man hadde tatt en liten overeksponering mot en gjennomsnittsaksje, småselskaper og kinesiske aksjer som ikke er med i referanseindeksen, ville nøyaktig samme avkastning som den fra Nbims aksjeplukkere vært skapt.

Det er fullt mulig og koster ikke to milliarder per år.

Indekseringsvirksomheten er en stor suksess som leverer risikojustert meravkastning i alle år. Den holdes som gissel i Tangens og Huses forsvar av aksjeplukkingen.

Referanse

Innlegget ble først publisert på DN.no 21.12.20.

Publisert 8. januar 2021

Du kan også se alle nyheter her.