-
Næringsliv

Victor Normann tar feil om innovasjon og «syklubber»

Torger Reve, Owe Hagesæther

Professor emeritus Victor Norman ved NHH har holdt foredrag om innovasjon for NHH Alumni. Der hevder han at norsk innovasjonspolitikk har feilet ved å rette seg mot klyngene, for der skjer det ingen innovasjon - akkurat som i syklubber.

Vi deler Victor Normans analyse av hva som skaper innovasjon – nye ideer som kombineres til kommersielle konsepter, og at ideene gjerne kommer utenfra gjennom et mangfold av «svake bånd».

Der Victor Norman feiler er når han nedsettende karakteriserer næringsklynger som «syklubber» og hevder at der skjer det ingen innovasjon.

Her viser Norman overraskende manglende forståelse for hvordan en næringsklynge opererer, hvilket nedslagsfelt, nettverk og relasjoner som eksisterer.

Dynamisk og levende organisme

En dynamisk næringsklynge involverer hundrevis av teknologer, ledere og forretningsutviklere – ofte mange flere enn antall NHH studenter i Breiviken. Der er mennesker med et mangfold av utdannelse og erfaring fra alle sentrale næringslivsposisjoner. En næringsklynge er en dynamisk og levende organisme hvor nye mennesker fra eksisterende og nye selskaper kontinuerlig er i dialog for å skape innovasjon, teknologiutvikling og forretningsutvikling. Dette er sentrale representanter fra samarbeidende selskaper både i samme og ulike bransjer, i samme og ulike regioner og på tvers av landegrenser.

Næringsklyngene er nettopp karakterisert av mange svake bånd eksternt, og disse markedsmessige og teknologiske fangarmene kombineres med sterke interne kunnskapsbånd som sikrer at ideene raskt kan gjennomføres og kommersialiseres. Det var slik norsk offshoreindustri ble en suksess på meget kort tid, ved å transformere maritim kompetanse. Det er slik fornybarindustrien i dag utvikles ved å transformere offshorekompetanse www.techtransfer.no

Innovasjonsøkosystem

Gode næringsklynger skaper innovasjonsarenaer og innovative prosjekter mellom næringslivsaktører, knyttet sammen i konkurransedyktige læringsmiljøer, omtrent som en god Handelshøyskole. Næringsklyngene er fasilitatoren som skaper forutsetningene for dynamiske økosystem for innovasjon. De mest utviklede næringsklyngene samarbeider med tilsvarende innovasjonsøkosystem i andre regioner og andre land.

Næringsklyngene er motoren som kobler kompetanse gjennom et mangfold av svake bånd eksternt og både svake og sterke bånd internt. Syklubber og herreforeninger har sine viktige oppgaver på helt andre felt, men de har lite å gjøre med innovative næringsklynger.

Referanse

Innlegget ble først publisert på E24 18.01.21.; https://e24.no/naeringsliv/i/x3OP7l/reve-og-hagesaether-victor-normann-tar-feil-om-innovasjon-og-syklubber

Publisert 25. januar 2021

Du kan også se alle nyheter her.