-
Næringsliv

Forretningsmodellen for fremtidens bedrifter

Hannah Snyder, Line Lervik-Olsen

Bedrifter som ikke klarer å innovere seg selv og utvikle en verdiskapende forretningsmodell – har de egentlig noen fremtid i det hele tatt?

AirBnB er verdens største eiendomsforvalter uten å forvalte egen eiendom, Alibaba er verdens største detaljist uten å faktisk ha noe lager, mens Uber er verdens største taxi selskap uten at noen kjøretøy er bokført på selskapet.

Hva er det disse bedriftene har som de fleste andre ikke har? Hva har ført disse selskapene til gull og grønne skoger? Hver enkelt bedrift har nok noen ulike fordeler, men en ting har de til felles. Forretningsmodellen deres er triadisk.

En triadisk forretningsmodell, eller en T-modell, er en forretningsmodell som gir verdi ved å legge til rette for utveksling mellom to eller flere uavhengige aktører. For eksempel skaper ikke Facebook eller YouTube innholdet som daglig publiseres på plattformen. I stedet oppmuntrer de til utveksling mellom venner, ukjente og private aktører.

Plattformøkonomi

Det finnes mange eksempler på selskaper med triadisk forretningsmodell.


Røsker opp i etablerte næringer

Tenk deg et triangel av aktører, bestående av tilbyder, plattform og kunde. Aspekter av T-modellen finner du derfor også i delingsøkonomien eller «crowdsourcing».

I motsatt hjørne har vi M-modeller. Ofte er dette store hierarkiske tjeneste- og produksjonsorganisasjoner med flere tusen ansatte. Her finner vi krafthus som Orkla, Volkswagen og Walmart som opererer som mellommenn.

Men siden teknologi stadig øker farten på markedet, og det er komplekst og dyrt å bytte ut eksisterende infrastruktur, sliter slike bedrifter å innovere seg selv og holde følge med T-modeller.

T-modeller har allerede røsket opp roten i flere etablerte næringer og vil fortsette med det i næringer som er basert på M-modellen. Innen 2050, er det spådd at majoriteten av transaksjoner vil foregå uten mellommenn, støttet av teknologiske innovasjoner som Blockchain.

Bedre kundeforhold

Blant fordelene som blir lagt på bordet er at modellen tilbyr reduserte transaksjonskostnader. T-modellen skaper verdi for kunder og investorer ved å effektivt sett være en mellommann som selger reduksjon i transaksjonskostnader. Som oftest ved hjelp av automasjon og digitalisering.

Instagram bruker

Med over en milliard aktive brukere, er Instagram en plattform der mange digitale bedrifter har opplevd suksess.

Samtidig vil man kunne si at en suksessrik forretningsmodell som T-modellen også skyldtes at den øker kunde- og leverandørverdien. Leverandører får enkel tilgang til en global markedsplass hvor det er lett å markedsføre en bedrift.

For kjøperen ligger fordelene i økt valg gjennom tilgang til et globalt marked, kostnadsreduksjoner, informasjon og potensielle tjenester som er bedre skreddersydd til deres personlige behov.

Derfor gir en slik innovasjon av forretningsmodeller bedrifter mulighet til å innovere hvordan de lager, leverer, fanger opp og kommuniserer verdi på nye måter - ofte muliggjort av ny teknologi og plattformer som Instagram og Pinterest.

M-modellen forsvinner ikke

Som vanlig, fremtiden bygges på fortidens former for å organisere økonomiske aktiviteter. Med andre ord, det beste fra i dag vil være fremtidens byggesteiner. I dag baseres mange moderne bedrifter på M-modellen, men utfordres eller suppleres oftere av fordelene fra den triadiske modellen.

Suksessen til T-modellbaserte bedrifter vil mest sannsynlig bety et gradvis skifte fra M-baserte forretningsmodeller til T-baserte forretningsmodeller i årene som kommer.

Et av Skandinavias beste eksempel er Volvo, som ser et skifte fra eierskap av bil til tilgjengelighet av bil.  Derfor har Volvo skapt bildelingsplattformen «M», en løsning som samtidig gir rom for en mer bærekraftig fremtid. Selv om plattformen ikke øker salget av biler, kommer de likevel tettere på kundene.

IKEA, på lik linje med Volvo, er tradisjonelt sett et foretak bygd på M-modellen. Men også de har begynt å innlemme aspekter av T-modellen i service tilbudet. Et partnerskap med serviceplattformen Task Rabbit skal enkelt koble deg til et nettverk av uavhengige ‘Taskers’ som kan håndtere alt fra IKEA møbelmontering til flytting eller andre ærend.

Likevel må det noteres at M-modellen ikke blir foreldet, men kan integreres i en T-modell, ettersom leverandører og kjøpere, inkludert plattformen, må styres på en eller annen måte.

Spredningen av teknologiske innovasjoner i ulike aspekter av virksomheten vil redusere størrelsen og antall M-modeller, men elementer i M-modellen vil sannsynligvis forbli et sted i det hierarkiske systemet.

Referanse:

Andreassen, T. W., Lervik-Olsen, L., Snyder, H., Van Riel, A. C., Sweeney, J. C., & Van Vaerenbergh, Y. (2018). Business model innovation and value-creation: the triadic way. Journal of Service Management. Doi: 10.1108/JOSM-05-2018-0125

Publisert 29. april 2021

Du kan også se alle nyheter her.