-
Næringsliv

Hvorfor yrke har mer å si enn kjønn

Adrian Furnham

Er karrieremuligheter for menn og kvinner egentlig så ulike?

Ta finansbransjen og fondsforvaltning som et eksempel, et sted som gjerne er dominert av menn.

Hvis man blir spurt om å se for seg noen som jobber i sektoren – en regnskapsfører, konsulent, fondsforvalter eller aksjemegler – så går tankene fort til en mann, gjerne ung, selvsikker, litt eplekjekk, risikovillig, og kanskje et sted mellom 20-40 år.  

Likevel ser vi flere kvinner som tar denne verdenen med storm. Mange ønskes velkommen, de lykkes og vi vil sannsynligvis se tallet øke fremover.

Men velger ulike kjønn ulike aksjer? Finnes det noen bevis for at menn utklasser kvinner, eller motsatt?

Kvinner slår menn

I fjor viste en Goldman Sachs-rapport at de mest vellykkede fondene er de som ledes av kvinner. Det gjennomsnittlige fondet forvaltet av kvinner lå kun 0,6% bak forventet resultat, mens tallet var 1,6% for fond forvaltet av menn. Forskjellen var like klar også når man justerte etter hvor risiko-orientert de ulike fondene var.

Hverken kvinner eller menn gjorde det bra, men kvinner var minst dårlige. Goldman Sachs påpeker samtidig at av de 496 fondene de har analysert, så hadde bare 14 kun kvinner i lederteamet. 380 av fondene som ble målt var utelukkende ledet av menn.

Kvinnelige fondsforvaltere har tidligere blitt viet både positiv oppmerksomhet og mottatt priser. Men hvis det finnes pålitelige og klare bevis på at ett kjønn gjør det bedre enn et annet, hva er i så fall forklaringen?

Overmot og ydmykhet

Et godt sted å lete etter svaret er i forskningen innen dette feltet.

For det første finnes det flere veletablerte og gjentatte funn. Flere studier har vist at overmot (hybris) ofte knyttes til menn, og ydmykhet til kvinner.

Andre studier har antydet at kvinner er mer disponert for forankringsfellen, der man lener seg for mye på eksisterende fakta eller den første informasjonen man mottar før man tar en beslutning. I tillegg har studier pekt på at kvinner kan være mer utsatt for etterpåklokskap og flokkmentalitet.

Forskning har også indikert at menn generelt er mer logiske og mindre utsatt for forutinntatthet, men disse funnene har vært vanskelig å gjenskape.

Like folk, like yrker

En annen viktig faktor er yrkesvalg, og spesielt den såkalte «attraction-selection-attrition»-teorien.

Visse mennesker blir tiltrukket av visse jobber, gjerne på grunn av hva arbeidet går ut på og hvordan arbeidet belønnes. De som blir valgt har ofte likheter når det kommer til ferdigheter, personlighet og motivasjon. De utvalgte blir inkludert, sosialisert og lært opp i arbeidsmetodene på arbeidsplassen, kulturen og hvilke verdier som er viktige i bransjen.

De som ikke passer inn, de forsvinner.

Dette forklarer hvorfor det er så mange likheter mellom personer i like stillinger, og ikke minst alle vitsene om regnskapsførere, advokater og selgere.

Folk i samme yrker har en tendens til å ha mye til felles, uavhengig av kjønn, etnisitet og alt annet. Med andre ord vil en kvinnelig pilot alltid ha mer til felles med en mannlig pilot, enn for eksempel med en kvinnelig sykepleier.

Mer «likestilling»

Hvis man sakte (og kanskje motvillig) begynner å åpne døren på arbeidsplassen for en gruppe som tidligere har blitt holdt utenfor, så vet vi at de som lykkes gjerne er over gjennomsnittlig godt kvalifisert når det gjelder hvilke ferdigheter som er verdsatt i den aktuelle bransjen.

De i mindretall må være over gjennomsnittlig flinke og besitte flere kvaliteter. De blir også vurdert strengere enn flertallet, som allerede bokstavelig talt er inkludert i «gutteklubben».

Hvis man følger denne tankegangen, og at forutinntatthet er en utfordring når det kommer til utvelgelseskriterier, så kan vi forvente at kvinner i finansbransjen tar færre dårlige beslutninger og gjør mindre feil.

Videre kan vi anta at disse viser mindre overmot og optimisme, egenskaper som gjerne knyttes til dårlige beslutninger. Dette kan i så fall forklare funnene til Goldman Sachs.

Over tid, etter hvert som vi får mer «likestilling», så vil det også bli enklere for kvinner å få en fot innenfor.

Resultatet?

Økt likestilling betyr også likere forutsetninger for å gjøre feil. Når flere kvinner blir fondsforvaltere vil de rett og slett også bli mer like sine mannlige kolleger.

Referanse:

En versjon av denne artikkelen ble først publisert i mai-utgaven av IPE Magazine. URL: https://www.ipe.com/esg/ahead-of-the-curve-occupation-could-trump-sex/10052368.article

Publisert 10. juni 2021

Du kan også se alle nyheter her.