-
Ledelse

Tre strategier som gjør tøffe beslutninger enklere

Lewend Mayiwar

Har du noensinne følt at det er enklere å løse andres problemer enn dine egne?

Forskning viser at vi tenker mer rasjonelt rundt problemer når de involverer andre personer. Hvorfor? Psykologisk avstand. Med avstand er det enklere å flytte fokuset vårt vekk fra det konkrete rundt en situasjon, slik at vi klarer å se ting fra et nytt perspektiv. Vi ser det store bildet.

Se for deg en kollega som stresser med å velge mellom to like attraktive jobbtilbud. Du har kanskje flere råd å dele, for eksempel at vedkommende burde evaluere de viktigste aspektene ved stillingene.

Så kan du se for deg at det er du som står overfor den samme beslutningen. Nå er det plutselig ikke like enkelt å være objektiv, ikke sant?

Vekk fra «her og nå»

Psykologisk avstand har også en tidsmessig dimensjon. Vi resonnerer ulikt avhengig av om en beslutning dreier seg om noe i nær fremtid (neste uke) eller noe lenger frem i tid (neste år).

Når vi tar beslutninger om noe som er nært forestående fokuserer vi på konkrete detaljer og stiller «hvordan»-spørsmål, slik som «hvordan skal jeg ta denne beslutningen?». Når vi skal beslutte oss om noe som er lenger unna tenker vi mer abstrakte tanker, gjerne rundt personlige mål og verdier. Vi spør heller «hvorfor tar jeg denne beslutningen?».

Denne evnen til å utvide vår mentale horisont ved å tenke abstrakt, vekk fra «her og nå», er en unik menneskelig egenskap. Det har vært en forutsetning for menneskets utvikling. Forskning har også vist at mennesker som jevnlig klarer å se negative hendelser fra et bredere perspektiv opplever mindre stress.

Frykt og risikovillighet

I et nylig gjennomført studie lurte vi på om det å skape avstand kan regulere følelsesmessige fordommer som påvirker vår dømmekraft og evne til å ta beslutninger. Mer spesifikt fokuserte vi på hvordan avstand påvirker frykt og risikovillighet.

Frykt er en følelse som er kjent for å redusere optimisme og villigheten til å ta sjanser. Selv om frykt og unngåelser av risiko kan være ønskelig i noen sammenhenger, så kan disse følelsene også redusere menneskers kreativitet, velvære og jobbtilfredshet.

I våre første eksperimenter oppdaget vi at personer som generelt opplever mye frykt var betydelig mindre villige til å ta sjanser. Denne koblingen forsvant imidlertid hos personer som evnet å innta et bredt perspektiv. «Avstandsskaperne» var faktisk mye mer villige til å godta risiko.

Et oppfølgingseksperiment viste at avstand kan bidra til å redusere folks bekymring knyttet til pandemien og øke deres optimisme om fremtiden. Disse funnene bekrefter ikke bare gamle visdomsord som at «tiden leger alle sår», men de antyder også at mennesker kan mentalt prosjektere seg selv inn i fremtiden, og slik klare å styre sine følelser og oppfatninger rundt hva som foregår «her og nå».

Tre måter å skape avstand på

Den gode nyheten er at du og jeg enkelt kan skape denne psykologiske avstanden når vi vil. Forklart i tre enkle steg, her er oppskriften:

  1. Ta et steg tilbake og zoom ut: Når du står overfor en vanskelig beslutning, forsøk å vurder situasjonen fra perspektivet til en utenforstående observatør, en person som ikke har noe å vinne eller tape på beslutningen.
  2. Spør deg selv, «hvordan vil dette påvirke meg ti år fra nå?»: Menneskehjernen er skrudd sammen slik at den retter oppmerksomheten vår mot negativ informasjon. Derfor er det ingen overraskelse at vi sliter mer med å riste vekk negative følelser. Å mentalt prosjektere seg selv inn i fremtiden kan hjelpe deg til å forstå at din egen oppfatning av en spesifikk hendelse og dens konsekvenser, kan forandre seg eller forsvinne over tid.
  3. Skap avstand ved å be noen andre om deres vurdering: Å skape avstand er ikke alltid like enkelt. Forsøk å få råd fra andre som ikke er like involvert i og påvirket av beslutningen som det du selv er. De kan hjelpe deg med å se alt litt klarere fra sitt eget mer nøytrale og bredere perspektiv.

Referanser:

Mayiwar, L., & Björklund, F. (in press). Fear from afar, not so risky after all: Distancing moderates the relationship between fear and risk taking. Frontiers in psychology. PsyArxiv. https://psyarxiv.com/p9cyr

Grossmann, I., & Kross, E. (2014). Exploring Solomon’s paradox: Self-distancing eliminates the self-other asymmetry in wise reasoning about close relationships in younger and older adults. Psychological science, 25(8), 1571-1580. https://doi.org/10.1177/0956797614535400

Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological review, 117(2), 440. https://doi.org/10.1037/a0018963

Publisert 15. juni 2021

Du kan også se alle nyheter her.