-
Ledelse

6 tips til å skape energi på jobb

Christina G. Leonore Nerstad

Hvordan kan ledere fremme og ivareta medarbeideres energi?

I en verden med økte arbeidskrav, der digitale løsninger gjør det mulig å være pålogget fra hvor som helst, kan vi fort ende med å alltid «være på jobb». Men hva skal til for å skape en bærekraftig organisasjon med kapasitet til å være produktiv og utholdende over tid?

For å fremme eller redusere ansattes energi på jobb, spiller motivasjonsklima en viktig rolle. Tilsvarende viktig er det å dekke medarbeidernes psykologiske behov. Hva betyr dette i praksis?

Grader av futt

Når vi kjenner etter, merker vi at vi har ulike grader av energi.

Medarbeidernes energi kan variere på en skala fra vitalitet til emosjonell utmattelse. Vitalitet er en indikator på arbeidsglede og jobbrelatert velvære som kjennetegnes av overskudd, høyt energinivå, utholdenhet og psykologisk motstandsdyktighet. Emosjonell utmattelse derimot, er en viktig indikator på utbrenthet og handler om at man føler seg utmattet og mangler tilstrekkelig energi.

Da er spørsmålet, hva stimulerer vitalitet og motivasjon?

Fremmende og hemmende klima

Motivasjonsklimaet på jobb handler om hvordan vi definerer suksess. Vi skiller mellom to former for motivasjonsklima, rivaliseringsklima og mestringsklima.

I et rivaliseringsklima er fokus på om man presterer bedre enn sine kollegaer og at man demonstrerer sine overlegne evner ovenfor kollegaer. Et slikt klima er kjennetegnet ved høy grad av kontroll og lite rom for å feile. Det er vinnerne og talentene som heies fram og fremheves som suksessrike.

I et mestringsklima derimot, er suksessfaktorene utvikling, læring, innsats, mestring og samarbeid. Dette klimaet preges av høy grad av involvering og selvbestemmelse der den enkeltes stadige prestasjonsutvikling står sentralt. Det du presterer sammenlignes med din egen tidligere prestasjon, ikke med kollegaers prestasjon.

Konsekvensene av mestringsklima

Sammen med gode kolleger, har jeg forsket på hva som er konsekvenser av et mestringsklima. I en studie av teknologer og ingeniører viste det seg at mestringsklima på jobb bidro til at de fikk dekket sine grunnleggende psykologiske behov for:  

  • autonomi - graden av selvbestemmelse
  • kompetanse - at vi føler oss kompetente og at vi opplever å mestre og utvikle ferdigheter på jobb
  • tilhørighet - om vi opplever å ha nære relasjoner og føle oss knyttet til andre på jobb.

Å få dekket disse tre psykologiske behovene bidro til at medarbeiderne opplevde høy grad av positiv energi og vitalitet på jobb, samtidig som opplevelsen av emosjonell utmattelse ble redusert. Et rivaliseringsklima derimot resulterte i emosjonell utmattelse og redusert vitalitet, fordi medarbeiderne ikke fikk dekket sine psykologiske behov.

Studien vår viste at kompetanse spiller en spesielt sentral rolle for å fremme vitalitet og positiv energi, mens mangel på autonomi var spesielt viktig for medarbeideres opplevelse av emosjonell utmattelse.

6 tips for å skape jobbenergi som varer

Så hva kan ledere gjøre for å fremme autonomi, kompetanse og tilhørighet og dermed positiv energi og vitalitet blant sine medarbeidere? Et mestringsklima kan skapes ved å:

  1. Tilrettelegge for meningsfylte og interessante arbeidsoppgaver med tilstrekkelig variasjon og utfordring.
  2. Gi muligheter til selvbestemmelse, medbestemmelse og valgfrihet i arbeidet.
  3. Unngå å favorisere og fremheve kun talentene og de beste. Ta vare på verdigheten til den enkelte medarbeider.
  4. Evalueringer bør i større grad også skje på grunnlag av innsats, egenutvikling, mestring og kreativitet. Unngå sammenligning med kollegaers prestasjon.
  5. Tilrettelegg for kunnskapsdeling og samarbeid.
  6. Sett av tid til å utvikle potensialet som bor i den enkelte medarbeider.

 

Kilder:

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.84.3.261

Nerstad, C. G. L., Roberts, G. C., & Richardsen, A. M. (2013). Achieving success at work: The development and validation of the motivational climate at work questionnaire (MCWQ). Journal of Applied Social Psychology, 43, 2231–2250. https://doi.org/10.1111/jasp.12174

Nerstad, C. G. L., Caniëls, M. C. J., Roberts, G. C., & Richardsen, A. M. (2020). Perceived motivational climates and employee energy: The mediating role of basic psychological needs. Frontiers in Psychology, 11, 1-14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01509

 

Publisert 30. august 2021

Du kan også se alle nyheter her.