-
Samfunn

Debattene på Arendalsuka 2021

Fikk du ikke fulgt med på Arendalsuka i år? Ikke fortvil. Alle BIs debatter fra DN-teltet finner du her.

Se næringslivsledere, politikere og BIs faglige diskutere viktige samfunnsaktuelle tema.

Hvordan bygge ny norsk industri?

Norge trenger 250.000 nye arbeidsplasser og øke eksporten med 50% de neste 10 årene. Slaget om å utvikle ny industri etter oljealderen, står nå. Hvordan får vi dette til? BI har skrevet en rapport basert på samtaler med norske næringslivstopper, og den summerer opp hva de mener er avgjørende for å nå målet. BIs professor Per Ingvar Olsen representerer en ny måte å se industriutvikling på.

I panelet:

 • Dan-Åsmund Bjørke, Leder av BI Innovation (moderator)
 • Svein Tore Holsether, NHO/Yara
 • Are Tomasgard, LO-Sekretær
 • Håkon Haugli, Direktør Innovasjon Norge
 • Per Ingvar Olsen, Professor, Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap

 

Hvordan bygge ny norsk industri?

Hva er verst for kulturen - pandemi eller digitalisering?

Blir kultursektoren den samme etter pandemien når vi har blitt så digitalisert? Vi har nå en annen type kulturkonsum, som har eskalert under pandemien. Spesielt den yngre generasjonen konsumerer kultur på en helt annen måte enn tidligere generasjoner. Hvordan blir fremtidens kulturopplevelser, og hvordan skal det være bærekraftig for små aktører, når store globale aktører tar over mer og mer?

I panelet: 

 • Tom Remlov, Adjunct Executive in Residence, Handelshøyskolen BI (moderator)
 • Haakon Mathisen, Gründer av VIERLIVE
 • Anne-Britt Gran, Professor Handelshøyskolen BI, Institutt for kommunikasjon og kultur
 • Kristin Danielsen, Direktør Kulturrådet

Hva er verst for kulturen - pandemi eller digitalisering?

Den digitale arbeidsplassen - frihet, samhandling og overvåkning?

Gjennom det siste året har mange nytt større frihet og autonomi på jobben og oppdaget nye måter å samhandle digitalt med kollegaer, kunder og partnere. Når man ikke lenger er samlet samme sted, har lederne mindre mulighet til direkte kontroll og detaljstyring, eller har de det? Teknologien kan nemlig også brukes til overvåkning og kontroll. Men effekten av ny teknologi avhenger av hvordan vi bruker den – så hvordan vil vi at den nye digitale arbeidsplassen skal være?

I panelet:

 • Vegard Kolbjørnsrud, Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap
 • Silvija Seres, Teknologiekspert
 • Signhild Nystad Blekastad, Personvernombud KLP

Den digitale arbeidsplassen - frihet, samhandling og overvåkning?

Klarer akademia og næringslivet å samarbeide om fremtidens jobber?

Vi skal lære hele livet. Kompetansegapet skal dekkes, vi skal være oppdaterte og relevante for å klare å henge med i en rask og kontinuerlig omstilling i arbeidslivet. I Arbeidsrelevansmeldingen oppfordres utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet til å samarbeide tettere. Men snakker næringslivet og akademia samme språk, og hvordan etablere en felles forståelse på tvers av sine sektorer?

I panelet:

 • Yngve Kveine, Kommunikasjonsdirektør, Handelshøyskolen BI (moderator)
 • Inge Jan Henjesand, Rektor, Handelshøyskolen BI
 • Gjermund Løyning, Direktør politikk og samfunnskontakt, NHO
 • Julie Lødrup, Førstesekretær, LO
 • Tonje Sandberg, Administrerende direktør, Accenture

Klarer akademia og næringslivet å samarbeide om fremtidens jobber?

Grønn næringspolitikk med ustø forankring?

Torsdag 19. august kl. 10:30 i DN-teltetFor å møte det grønne skiftet må næringsstrukturen endres, men hvordan? I debatten om klimaendringer har det vært tverrpolitisk enighet om å følge konsensus i forskning og vitenskap. I debatten om hvordan næringspolitikken skal innrettes for å møte skiftet, er det faglig uenighet om hva som er den mest effektive næringspolitikken i møte med klimakrisen. Hvorfor er dette tilfellet? Og hva kan økonomifaget bidra med bortsett fra å fortelle at alt er vanskelig og alt som ikke virker?

I panelet:

 • Espen Henriksen, Forsker, Handelshøyskolen BI, Institutt for Finans (moderator)
 • Gisle J. Natvik, Professor Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi
 • Tore O. Sandvik, Fylkesordfører Trøndelag, Arbeiderpartiet
 • Hilde Nagell, Rådgiver, Tankesmien Agenda
 • Aslak Versto Storsletten, Rådgiver, Civita

Grønn næringslivspolitikk med ustø forankring

Bør vi beholde handlingsregelen?

Handlingsregelen har vært en bærebjelke for den økonomiske politikken de siste 20 årene. I 2021 bruker vi imidlertid mer penger fra Oljefondet enn noensinne tidligere og langt over handlingsregelen på 3%. I tillegg står norsk økonomi foran økte utfordringer med en stadig aldrende befolkning samtidig som oljeinntektene gradvis vil avta. Dersom politikerne fortsetter å følge handlingsregelen, kan vi fase inn av oljepenger i cirka ti år til, før vi gradvis må begynne å kutte offentlig pengebruk eller øke skattene. Bør handlingsregelen virkelig skrotes? Og hva er de viktigste argumentene for og imot?

I panelet:

 • Einar Lie, Professor, Universitetet i Oslo (moderator)
 • Espen Henriksen, Forsker, Handelshøyskolen BI, Institutt for Finans
 • Geir Axelsen, Administrerende direktør, Statistisk sentralbyrå
 • Kristin Halvorsen, Direktør, Cicero

Bør vi beholde handlingsregelen ?

Publisert 20. august 2021

Du kan også se alle nyheter her.