-
Næringsliv

Slik blir du en god sjef i eget liv etter korona

Elin Akre Trønnes

De aller fleste av oss har stiftet bekjentskap med behovet for å være gode selvledere det siste året. Elin Akre Trønnes gir deg tre strategier for å være din beste sjef i overgangsperioder.

Livet er fylt av overganger. Noen overganger planlegger vi selv, som å starte å studere eller bytte jobb. Andre overganger har vi ikke bestemt selv, som for eksempel å miste jobben eller bli permittert.

Siden mars 2020 har mange tilbragt tiden i et annerledes kontorlandskap enn vi var vant med, nemlig hjemmekontoret. For mange av oss har overgangen og tilpasningen til en arbeidshverdag på Zoom og Teams, nesten strippet for fysisk kontakt med kolleger, vært krevende. For andre har hjemmekontoret vist seg å være en «blessing in disguise» der man endelig opplever den ro og mulighet for konsentrasjon man kanskje savnet i kontorlandskapet på jobben.

Uansett hvordan du har opplevd hjemmekontortilværelsen; vi beveger oss raskt over i nok en overgangsperiode når vi nå skal tilbake til «en ny normal». Bare det å starte opp igjen etter en lang og god ferie vil bety en overgang. Slike overganger kan være krevende å stå i, men de kan også representere nye muligheter og en god dose læring.

3 strategier for å være din beste sjef i overgangsperioder

Selvledelse betyr helt enkelt å påvirke egne tanker, følelser og handlinger for å nå egne mål. Og det er kanskje nettopp når vi i overgangsperioder går «fra en epoke til en annen», at vi virkelig trenger å støtte oss selv. Her får du et knippe strategier som kan hjelpe deg når du skal etablere en ny hverdag, nye rutiner og du møter nye krav og forventninger i jobbhverdagen etter korona.

1. Selvobservasjon

Se for deg at du skulle være «flue på veggen» gjennom en dag eller en uke på hjemmekontoret. Hva ville du observert hos deg selv? Hvordan bruker du tiden din? Hvilke tidstyver distraherer deg i jobbhverdagen? Når er du på ditt beste? Hva trenger du å bli bedre på for å kunne gjøre jobben din på en god måte? Alt dette er eksempler på ting vi bør spørre oss selv. Når vi etter hvert returnerer helt eller delvis tilbake til kontoret er det viktig å ta med seg hva du har lært om deg selv og dine behov, styrker og forbedringsområder det siste året.

2. Sett dine egne mål

En velkjent selvledelsesstrategi handler om å sette sine egne mål. Men hva innebærer egentlig det i jobbhverdagen? Mål handler om å skape struktur, fokus og retning. På hjemmekontoret har du i stor grad antakelig strukturert mye av arbeidet selv. Du har kanskje hatt større frihet til å legge opp arbeidsdagen og arbeidstiden på en måte som passer deg godt. Denne fleksibiliteten er noe av det arbeidstakere på hjemmekontor kanskje har satt aller mest pris på, og som faktisk også viser seg å gjøre arbeidsdagen effektiv. Trolig vil derfor mange arbeidsgivere og ledere forsøke å legge til rette for fleksible eller hybride løsninger også i tiden etter korona. Da er det viktig å lage en plan for deg selv, hvilke arbeidsoppgaver du tenker å få unna i dag, eller denne uka. Husk å identifisere eventuelle distraksjoner som stjeler tid og energi på veien mot å nå de store og små målene du har satt deg.

3. Vær god og raus med deg selv

Hørt det før? Garantert. Men likevel kan det være lett å glemme i en hektisk og kanskje utfordrende hverdag. Hvordan snakker du egentlig til deg selv? Gir du deg selv ros og anerkjennelse for alt du faktisk får til? Er du god på å heie på deg selv når du står overfor en krevende oppgave eller situasjon? Gir du deg selv rom for å feile, og samtidig lære av det? Vi går alle konstant med en indre dialog, enten vi tenker over det eller ikke. Tankemønstre der vi gjerne forteller oss selv om vi duger og er gode nok, eller om vi tenker at vi ikke holder mål og får til like mye som andre. Øv deg på å kjenne igjen ditt eget tankemønster. Stopp opp og still deg selv følgende spørsmål: Snakker jeg til meg selv på samme måte som jeg vil at min leder på jobben skal snakke til meg?  

Kilde: Glasø, L., & Thompson, G. (2018). Selvledelse: Teori, forskning og praksis (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Les også: https://e24.no/karriere-og-ledelse/i/4zkkoR/slik-omstiller-du-deg-til-jobbhoesten

Publisert 5. august 2021

Du kan også se alle nyheter her.