-
Næringsliv

Norsk akademia blir bedre av utenlandske forskere

Dagfinn Rime

Finnes det fag hvor en ikke bør ha utenlandske forskere? Opplagt nei, mener professor Dagfinn Rime.

Forskerens samfunnsoppdrag er å skape og formidle kunnskap. Kunnskap skapes best i diskusjon med de som har litt andre perspektiver enn en selv. Formidling skjer i auditoriet og i det offentlige ordskiftet.

Forskningen er viktigst. Uten forskning, ingen seriøs forskningsbasert formidling. Siden kunnskap ikke kjenner nasjonsgrenser, bør vi heller ikke skjele til nasjonalitet i ansettelser.

Det er ingen grunn til å tro, utenom der språket er essensielt, at utenlandske forskere er noe dårligere i auditoriet enn nordmenn.

Forskernes brede mandat

Deltagelse i det offentlige ordskiftet er også viktig, men ikke viktigere enn forskningen eller vårt ansvar overfor studentene. Forskerne, både norske og utenlandske, er ansatt for å fylle et bredere mandat. Det er altfor enkelt å skylde på antall utenlandske forskere for mangelen på forskerdrevet debatt.

Finnes det en øvre grense for andel utenlandske forskere ved norske vitenskapelige undervisningsinstitusjoner? Opplagt ja. Spesielt på lavere grads studier må noe undervises på norsk.

Finnes det fag hvor en ikke bør ha utenlandske forskere? Opplagt nei. Også «norske» forskningsfelt har godt av at noen ser på etablerte sannheter med nye øyne.

Norske forskere er i en klar majoritet ved norske institusjoner. Hvis det virkelig er slik at forskere deltar for lite i det offentlige ordskiftet, så må en heller spørre hvorfor norske forskere ikke deltar mer.

Referanse

Innlegget ble først publisert i Aftenposten 14.10.21.

Publisert 20. oktober 2021

Du kan også se alle nyheter her.