-
Næringsliv

700 norske selskaper analysert: Lønner nyansettelser seg?

Aleksandra Jbara, Evgeniya Chabanova, Audun Reiby

En ny studie har undersøkt om nyansatte virkelig trenger et år før de leverer resultater.

Arbeidet med å tiltrekke og beholde dyktige og kompetente ansatte er en kjent utfordring i alle moderne virksomheter.

Det har allerede blitt forsket mye på effekten av å ansette en ny toppleder, men vi vet imidlertid mindre om hvordan andre nyansettelser lenger ned i hierarkiet påvirker selskapers resultater.

Med markedsførere som utgangspunkt undersøkte vi data fra 714 av Norges største virksomheter, hentet fra Nielsen og YouGov Norge, for å finne ut hvorvidt nyansettelser lønner seg, og ikke minst, hvordan.

Rekruttering som verktøy

Markedsføring er et fagområde i kontinuerlig endring. Det er ikke nok å følge med på trender og den teknologiske utviklingen, vellykkede bedrifter må også ligge i forkant av det som skjer.

Det innebærer at markedsavdelinger har et konstant behov for kompetanse og ferdigheter som ikke nødvendigvis finnes hos deres nåværende ansatte. Rekruttering av nye ansatte er derfor et viktig verktøy for virksomheter som vil unngå å sakke akterut.

I vår studie skilte vi markedsførere i to grupper: Markedsledelse og markedsstyrke. Førstnevnte omfatter ansatte som er ansvarlige for å planlegge, styre og koordinere en bedrifts markedsaktiviteter. Relevante stillinger her er markedsdirektører, markedssjefer eller salgsledere.

Kategorien markedsstyrke omfatter de som utvikler og koordinerer markedsstrategier og -kampanjer, de som identifiserer markeder for nye produkter og tjenester, samt de som utvikler nye markeder for nye og eksisterende varer og tjenester. Relevante stillinger her er merkevaresjef, markedskoordinatorer, produktsjefer og tekstforfattere.

For å måle hvordan ulike ansatte påvirker bedrifters resultater fokuserte vi på henholdsvis endringer i merkeverdi over tid, og økonomiske resultater (overskudd og salgsvekst).

Tydelig positive effekter

De foreløpige resultatene fra vår undersøkelse viser at nyansatte markedsførere har en tydelig positiv effekt på selskapers resultater.

Nyansatte fra både kategorien markedsledelse og markedsstyrke, mer spesifikt markedssjefer og produktsjefer, bidrar til økt merkeverdi allerede i løpet av sitt første år i bedriften.

På den økonomiske siden viser det seg at nye merkevaresjefer bidrar til salgsvekst, mens nye produktsjefer bidrar til økt overskudd. I begge tilfeller var effekten tydelig allerede i løpet av det første året som ansatte.

Et interessant funn her var imidlertid at nye produktsjefer har en negativ effekt på salgsvekst. En mulig forklaring på dette kan være at en ny produktsjef kan bidra til et økt fokus på oppdateringer og kostnadsoptimalisering. Dette kan føre til dårligere salg, i hvert fall på kort sikt, samtidig som overskuddet styrkes.

På et overordnet nivå ser vi at jo større variasjon i typen markedsstillinger som blir ansatt, jo mer positive utslag på overskuddet i bedriften. Med andre ord: Mangfold lønner seg, også med tanke på hva slags stillingskategorier man velger å rekruttere inn i virksomheten.  

Tar livet av velkjent HR-myte

Våre foreløpige funn viser dermed at ulike markedsførere påvirker bedriftens resultater på ulike måter. Dette er viktig for selskaper å ha i bakhodet når de skal legge opp sine rekrutteringsstrategier.

Samtidig gir vår studie grunnlag for å ta livet av myten om at nyansatte trenger minst ett år i en stilling før man kan forvente noen resultater fra dem.

Referanse:

Denne artikkelen er skrevet til den kommende utgaven av BI Marketing Magazine.

Publisert 18. november 2021

Du kan også se alle nyheter her.