-
Ledelse

Empati gir ledelsesmagi

Ann-Mari Farsund Lilleløkken

Hvorfor er empatiske ledere viktigere enn noen gang?

Av alle lederferdighetene som skaper engasjement, lykke og prestasjoner, er empati øverst på lista over det ledere må få til på riktig vis. Og selv om empati ofte anses som en myk tilnærming til ledelse, gir den håndfaste resultater i form av økonomisk profitt og samfunnsgevinster.

Du er sikkert klar over at empati er en viktig menneskelig egenskap. Men hvorfor er det spesielt viktig for ledere i dag?

Behov for samspill mellom ulike spesialister

Dagens organisasjoner er preget av et mangfold av spesialister som skal samarbeide på tvers av ulike faglige bakgrunner.

Selv om eksperter har verdifull spesialkunnskap, står de også i fare for å bli fanget i sitt eget felt. De kan ende med å forsvare sitt eget faglige ståsted og ikke evne å se flere perspektiver eller forstå helheten.

Fagdebatten de bidrar med kan riktignok være nyttig for utviklingen, men empati er vel så viktig i prosessen underveis. Innlevelse og evnen til å forstå og anerkjenne andre, er vesentlig for smidig samarbeid. Målet er jo å komme frem til noe bra sammen, ikke vise at hver enkelt vet best.  

Empati er medisin mot stress – på jobb og hjemme

Flere nyere studier fra pandemien viser at stress og uro på jobb kan ha stor innvirkning - også på privaten. For eksempel kan foreldre som opplever belastninger på jobb, føle seg mindre kompetente i foreldrerollen hjemme. Dette kan igjen utløse mer stress hos de berørte.

Ifølge Harvard Business Review kan empatisk ledelse være forebyggende for denne typer utbrenthet. En aktivt tilstedeværende leder som opptrer støttende, kan hjelpe ansatte i å navigere utfordringer bedre. Direkte og tydelige tilbakemeldinger fra en empatisk leder vil ta brodden ut av stikkene på jobb, og gjøre at agget ikke blir med hjem.

Viktig for god innovasjon

Dagens store samfunnsutfordringer, som klimakrisen og sosiale ulikheter, vil kreve samarbeid på tvers av kulturer og landegrenser. Lederens empatiske evner vil være et viktig verktøy i dette arbeidet.

For denne typen komplekse problemer, er det nesten en selvfølge at debatt eller konflikt vil oppstå. Da er det viktig at kommunikasjonen ikke stopper opp. Empatiske ledere som lytter og anerkjenner, kan fungere som rollemodeller og hjelpe de involverte partene til å forstå hverandre bedre. Når flere perspektiver kommer på bordet, øker sjansene for at bærekraftige løsninger blir utviklet.

To tilnærminger til empatisk ledelse

Men hva er egentlig empatisk ledelse? Enkelt forklart, kan denne typen ledelse utøves på to ulike måter – enten kognitivt eller emosjonelt.

Kognitiv empati handler om å bruke egne tanker for å prøve og sette seg inn i hvordan en situasjon kan oppleves fra ulike ståsted – Hvis jeg var … hva ville jeg tenkt da eller hvordan ville jeg reagert? Ved å sette seg inn i andres perspektiver og se helheten i problemstillingen, kan man finne en god tverrfaglig løsning.

Emosjonell empati handler derimot om å bruke egne følelser for å forstå hvordan noe kan oppleves – Hvis jeg var … hvordan vil jeg føle meg akkurat nå eller hva slags følelser ville jeg fått av denne type opplevelse? Ved å sette seg inn i andres følelser, øker man sjansen for godt samarbeid og gode relasjoner.

Vi har det i oss, men øvelse gjør mester

Om du opplever at empati kan være vanskelig, så vær klar over at empati er noe vil alle er født med. Men som så mye annet, kan det også være en fordel å trene på din egen kapasitet for empati.

Øv deg på å sette egne behov til side, vær bevisst dine egne privilegerer og fordommer mot andre. Det er til lederens største fordel å lytte med alle sansene. 

6 tips til hvordan du praktiserer empatisk ledelse:

1.      Ta deg reel tid til å prøve å forstå dine medarbeidere.

2.      Vis omsorg med aktiv tilstedeværelse.

3.      Gi direkte og tydelige tilbakemeldinger.

4.      Skap en arena hvor fornuftig og konstruktiv debatt er tillatt.

5.      Utforsk frustrasjon eller misnøye ved å lytte og anerkjenne.

6.      Anerkjenn de som har mot til å snakke om utfordringer i arbeidsdagen og spesielt hvordan de løser opp i det – dette kan fort bli smittsomt.

Referanser: 

Lilleløkken, Ann-Mari (2021). Motivation at Work. British Academy of Management Conference Proceedings, 2021.

Moss, J. (2020). Preventing Burnout Is About Empathetic Leadership. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2020/09/preventing-burnout-is-about-empathetic-leadership

Schurz, M., Radua, J., Tholen, M. G., Maliske, L., Margulies, D. S., Mars, R. B.,  Kanske, P. (2021). Toward a hierarchical model of social cognition: A neuroimaging meta-analysis and integrative review of empathy and theory of mind. Psychological bulletin, 147(3), 293

Publisert 5. november 2021

Du kan også se alle nyheter her.