-
Samfunn

Hvor god er du på å ta deg fri?

Christina G. Leonore Nerstad

Når kalenderen er tømt for jobbmøter, klarer du å ta deg helt fri og gjøre de tingene som virkelig gir deg energi?

Ferie er godt både for kropp og sjel. Senk skuldrene. Pust med magen. Du har endelig mulighet til å hente deg inn.

Men vi lever i et samfunn der fokus er på effektivitet og optimalisering. Hvorfor skal vi logge helt av når ferien starter, og klarer vi å ta oss fri fra det vi «burde» gjøre?

Ferie for å bli mer produktiv?

Alle liker jo ferie, men samfunnet er bygget opp rundt jobb. Det er jobben vi lever for, eller hva?

Henry Ford som i sin tid reduserte arbeidstiden fra 10 til 8 timers dager og etter hvert også innførte 5 dagers arbeidsuker, skal ha sagt: «Det er så klart noe humanistisk med kortere arbeidsdager og arbeidsuker, men å legge for mye vekt på fritid kan være problematisk, for fritid er ikke viktigere enn jobb».

Men ferien er ikke der for jobbens skyld, den er der for å gi deg mulighet til å gjøre noe annet. Fritid er nyttig først når den nettopp er, fri tid.  

Roten til alt godt

Ifølge forskning er helseeffektene store nok til at tiden vekk fra jobb bør regnes som hellig.

- Å hente seg inn er helt avgjørende for vår velvære. Å koble av bidrar til bedre søvn og positive følelsestilstander. Over lengre tid er det viktig for vår tilfredshet med livet, forteller Christina Nerstad, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Hun viser til en nyere studie som oppsummerer hva 198 forskningsartikler sier om betydningen av å hente seg inn vekk fra jobb. 

Christina Nerstad

Professor Christina G. L. Nerstad forsker på hva som skaper energi på jobb, men har også noen tips om hvordan best bruke fridagene.


Sa da er spørsmålet, hva skal vi bruke ferietiden vår til? Reise til ekvator og duppe i turkise bølger eller ta en topptur eller tre? Kanskje må det ikke så mye reising til for å sanke effektene av fri.

Bruk tiden på det som gir deg energi

- Det er ikke nødvendigvis selve ferieaktiviteten som er avgjørende, det handler mer om hva aktiviteten gjør med deg på det psykologiske plan, forklarer Nerstad som selv har forsket på hvordan holde på energien på jobb. Altså er det ikke ett rett svar på hva du skal bruke ferien til.

Ifølge Nerstad henter vi oss inn når vi opplever:

  1. Psykologisk avkobling – når vi frigjør oss mentalt fra jobben
  2. Avspenning – når vi opplever lav grad av aktivering, få krav og høyt nivå av positive følelser
  3. Mestringsopplevelser – når vi opplever å beherske det vi bruker tiden til  
  4. Autonomi – når vi bestemmer selv hva vi bruker tiden til, hvordan og med hvem

Det positive med disse opplevelsene er at de fyller opp ressurslageret vårt slik at vi er bedre rustet til å takle livet. Når ressurslageret vårt er tilstrekkelig, håndterer vi negativt stress bedre. Da opplever vi også høyere grad av velvære.

Noen fallgruver

Så spør deg selv, skal du bruke ferien til å arrangere stor middag, om du ikke opplever mestring på kjøkkenet, eller la din bedre halvdel bestemme hva dere skal gjøre, når du får mye mer glede av å gjøre noe helt annet?

Kanskje du har en lang og uoppnåelig liste over alt du skal rekke i ferien? Kanskje skal du pusse opp soverommet, rydde kjellerboden og fullføre prosjektet som står halvferdig fra forrige ferie. Helst alt på en gang. Ikke gjør deg selv til slave av produktivitetens tyranni.

Om du også har endt opp med å gjøre hobbyene dine til å være arenaer der du skal prestere, yte ditt beste og bli proff, gir de deg den avkoblingen du egentlig trenger? Hva med å være fornøyd med å være middelmådig?  

Ferie er ferskvare

Når ferien går mot slutten og du har vært god på å ta deg helt fri. Batteriene har blitt ladet og du strutter av energi. Forhåpentligvis. Hvor lenge varer effekten?

- Selv om studier viser at helse og velvære blir forbedret av ferie, varer dessverre ikke disse effektene særlig lenge. Dette understreker viktigheten av å koble av også utenom ferie, det vil si for eksempel i helgene, sier Nerstad.  

Du gjør altså lurt i å stadig sette av tid til fri tid.

Saken er skrevet av kommunikasjonsrådgiver Linn M. Dybdahl.

Kilder:

Steed LB, Swider BW, Keem S, Liu JT. Leaving Work at Work: A Meta-Analysis on Employee Recovery From Work. Journal of Management. 2021;47(4):867-897. doi:10.1177/0149206319864153

de Bloom, J., et al. (2010). "Effects of vacation from work on health and well-being: Lots of fun, quickly gone." Work & Stress 24(2): 196-216. https://doi.org/10.1080/02678373.2010.493385

Publisert 22. desember 2021

Du kan også se alle nyheter her.