-
Ledelse

3 steg til mindre stress

Elin Akre Trønnes

Lær stegene du kan ta for å oppleve mer ro, mestring og balanse i hverdagen.

Når kjente du sist på den murrende følelsen av å ikke strekke til, ikke ha ressursene, tiden, kompetansen eller den kollegiale støtten du trenger for å føle på mestring og trivsel? Stress er noe vi alle har et forhold til. Uansett hva jobben din er, er sjansen stor for at du opplever stress fra tid til annen i hverdagen.

Stress beskrives ofte som en manglende overenstemmelse mellom mestringsevne og de utfordringene man står overfor. Dette illustrerer på mange måter kjernen i hva stress, eller press, egentlig handler om - et opplevd gap mellom de kravene man står overfor og de ressursene man har tilgjengelig.

Er stress alltid negativt?

Stress er ikke nødvendigvis noe vi skal styre unna for enhver pris. Såkalt positivt stress, der du mobiliserer kroppens evne til å prestere i møte med en krevende og utfordrende prestasjon, kan gjøre deg mer skjerpet og få deg til å prestere bedre.

Men mange forbinder likevel stress med noe negativt. Når kroppen blir værende i en anspent og aktivert tilstand over lengre tid, kan det ha flere uheldige helsemessige konsekvenser.

Høy grad av stress kan gå utover konsentrasjonen og føre til at du begår feil. Flere kjenner på fysiologiske reaksjoner, som stiv nakke og hodepine. Stadige bekymringer, negative tankemønstre og opplevelsen av å være overveldet er også kjente reaksjoner på stress.

Stressmestring på 1-2-3

Så hva kan du gjøre for å redusere helseskadelig stress?

Steg 1 - Vet du hva som stresser deg?

Start med å identifisere dine kilder til stress. Hva skaper press i din hverdag? Mange opplever at aspekter rollen på jobb er utfordrende, enten fordi man har for mange arbeidsoppgaver med korte tidsfrister, eller at forventningene til din rolle er uklare, tvetydige eller motstridende. Andre opplever at man har for lite tid eller kompetanse til å utføre jobben på den måten man ønsker. Konflikter er også et eksempel på noe som kan forsure det psykososiale arbeidsmiljøet og skape stress.

Steg 2 - Hva skjer med deg i møte med stress?

Bli bevisst på hvordan du reagerer i møte med høye krav. Opplever du stressrelaterte fysiologiske plager? Mister du lett konsentrasjonen eller glemmer ting? Går du ofte med bekymringer og negative tanker som kverner og tar energi? Tror du at du er i ferd med å bli utbrent?

Steg 3 - Hvordan kan du bli bedre på å mestre ditt eget stress?

Dette steget handler om å bruke konkrete strategier for å håndtere kravene man står overfor på en hensiktsmessig måte. Noen strategier dreier seg om å ta tak i selve problemet, altså kilden til stresset. Spør deg selv; hva får jeg gjort noe med, og hva får jeg ikke gjort noe med? Fokuser på det du faktisk kan påvirke.

Stressmestring handler også om å hjelpe kroppen til å håndtere utfordringene man står overfor. Når hoppet du sist over lunsjen for å rekke å forberede et møte? Eller ofret dyrebar fritid til fordel for jobb? Tenk på hvordan du kan dekke kroppens grunnleggende behov for mat, søvn, dagslys, fysisk aktivitet og avkobling.

I tillegg påvirker vår tro på å mestre noe, vår reaksjon på det vi står overfor. Å aktivt jobbe med den indre dialogen i møte med nye utfordringer er derfor en god mestringsstrategi.

Hva er viktigst?

Enten du er leder eller medarbeider, student eller arbeidsledig, lurer du kanskje på hva som gir best «forsikring» mot helseskadelig stress. Forskning har vist at en særdeles viktig buffer er sosial støtte som innebærer:

  • Emosjonell støtte (gi og motta omsorg fra kolleger)
  • Oppgavestøtte (avklaring av oppgaver, mål, omfang og forventninger)
  • Informasjonsstøtte (råd, sparring, nok informasjon og kompetanse)
  • Instrumentell støtte (riktig utstyr, teknisk kompetanse og støtte)
  • Evalueringsstøtte (tilbakemeldinger og anerkjennelse)

Start med å sørge for at du og dine kolleger opplever mest mulig av denne formen for støtte, da kommer man langt!

Stressmestring på 1-2-3

3 perspektiver på stress

Forskere har tre forskjellige perspektiver på stress. Disse er nyttige å kjenne til for å bli bedre på stressmestring.

  1. Ytre belastninger (stressorer), også kjent som press, er faktorer som forårsaker opplevelsen av stress. Typiske stressorer kan være for mange arbeidsoppgaver, uklare forventninger, tidspress, manglende støtte, høye krav og lite kontroll, konflikter i arbeidsmiljøet og uklare skiller mellom jobb og familieliv.
  2. Reaksjoner på stress (respons) handler om hva som skjer i kroppen når man blir værende i en anspent og aktivert tilstand over lengre tid. Dette kan ha flere uheldige helsemessige konsekvenser.
  3. Interaksjonsperspektivet ser på samspillet mellom de ytre påkjenningene og vår evne til å påvirke hvordan vi reagerer (responsen). I møte med en stressor, tolker vi bevisst eller ubevisst denne stressoren som en trussel eller mulighet, samtidig som vi bedømmer vår egen evne til å mestre de kravene vi møter.

 

Kilder:

Dewe, P.J. & Cooper, C.L. (2017) Work stress and coping. Forces of change and challenges. Kap. 6, A new generation of stressors, side 111-141. London: Sage.

Griffin, M. A., Clarke, S. Stress and well-being at work. i Zedeck, S., red. (2011). APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, vol 3, chapter 10, side 359 - 397.  Washington DC: American Psychological Association.

 

Publisert 9. februar 2022

Du kan også se alle nyheter her.