-
Næringsliv

Næringslivet trenger Afrika-kompetanse

Gilbert Kofi Adarkwah

Norske selskaper får god avkastning når de investerer i Afrika. Hvorfor er det ikke flere som gjør det?

Afrika er utvilsomt et utfordrende kontinent å drive forretninger i. Sammenlignet med Europa er det større innblanding fra politiske myndigheter, og høyere grad av korrupsjon.

Samtidig er det store økonomiske muligheter for dem som er villige til å satse. Ifølge SSB var gjennomsnittlig avkastning på norske selskapers investeringer der på 24 prosent i perioden 2013-2019, mot 5 prosent for Europa og 1 prosent for Nord Amerika.

FN beregner at halvparten av verdens mest folkerike land vil ligge i Afrika innen 2035. Kombinert med enorme naturressurser og store behov for utbedring og oppgradering av infrastruktur betyr det et betydelig potensial for økonomisk vekst.

Afrika er ikke mer risikabelt enn andre deler av verden

Ifølge data fra Verdensbanken og Det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister er Afrika langt fra den mest risikable regionen for utenlandsinvesteringer. I perioden 1987 – 2019 var gjennomsnittet av investeringstvister mot afrikanske land 0,019 tvister per milliarder dollar investert. Dette er lavt sammenlignet med utviklede regioner som Europa der tilsvarende tall er 0,03 og Amerika der det er 0,02.

Norfund er et eksempel på en vellykket investor. Det statlige investeringsfondet har siden 1997 investert mer enn 28 milliarder kroner i bedrifter i utviklingsland, med over halvparten av sine investeringer i Afrika.

Siden oppstarten i 1997 har Norfund hatt en gjennomsnittavkastning på 6 prosent, med sine mest lønnsomme porteføljer i energi- og finansinstitusjoner i Afrika. De lykkes der fordi de er villige til å påta seg risiko, være tålmodige og stille høye krav til sine ansatte og bedrifter de investerer i.

Hvordan håndtere afrikansk forretningskultur?

Direktøren av et stort selskap i Afrika med tidligere erfaring fra Asia, Amerika og Europa beskrev det mange frykter da jeg intervjuet ham for doktorgraden min: «Ikke noe sted har jeg opplevd så stor grad av direkte involvering fra myndighetene i beslutningene til private bedrifter som i Afrika.»

Her er det ikke uvanlig at politiske styresmakter griper inn i valg av lokale underleverandører, eller krever at bestemte samarbeidspartnere brukes.

Selskaper har i flere år blitt oppfordret til å tilpasse måten de gjør forretninger på til lokal kultur. Det er en farlig strategi i Afrika, der en liten og tilsynelatende uskyldig tjeneste fort kan lede til forventninger om større tjenester og korrupsjon.

Det er viktig at utenlandske selskaper ikke gir etter for press, men står fast ved etablerte prinsipper for god business. Det kan føles ubehagelig i starten, men på sikt vil selskapene som oppfattes som prinsippfaste gjøre det best også i Afrika.

Bedrifter og investorer som har vilje til å gå inn i Afrika og tålmodighet til å satse langsiktig vil oppdage at det er penger å tjene.

Kilder:

https://www.ssb.no/utenriksokonomi/fordringer-og-gjeld-overfor-utlandet/statistikk/direkteinvesteringer

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement

 

Publisert 7. februar 2022

Du kan også se alle nyheter her.