-
Samfunn

Marianne Jahre – Månedens forsker

Marianne Jahre

Hvordan sikrer vi at nødhjelp og medisiner kommer frem dit det trengs mest?

Hvorfor er forskningen din viktig?

Jeg forsker på logistikk, det vil si hvordan vi får varene frem dit de skal til riktig tid. Uten god logistikk ville vi aldri fått frem alle vaksinene under COVID, eller mat, vann og klær til ukrainske flyktninger.

Jeg har i mange år samarbeidet med internasjonale hjelpeorganisasjoner som Røde Kors, FN og Flyktninghjelpen for å hjelpe dem å reagere mer effektivt på store kriser.

Siden 2020 har jeg ledet et stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet, der vi jobber for å forbedre tilgang på medisiner og vaksiner på tvers av landegrenser både i fattige og rike deler av verden.

Hva vil du bidra til å endre i næringsliv eller samfunn?

Logistikk er usynlig til det ikke fungerer. Så lenge du får medisinen du trenger, eller pakken din fra Elkjøp kommer på døren når den skal er det fort gjort å glemme alt som skjer i bakgrunnen. Det er selvsagt ekstra viktig når det dreier seg om medisiner og hjelp til de som trenger det mest.

Jeg vil at forskningen min skal bidra til mer rettferdig fordeling på tvers av land og på tvers av folk. Det krever mer og bedre samarbeid mellom bedrifter, hjelpe-organisasjoner, forsvaret og offentlige myndigheter.

Hvordan bruker du forskning til å engasjere studentene dine?

Jeg bruker ofte eksempler fra forskningen min i undervisning. Disse eksemplene må oppdateres for hver ny krise slik at de alltid er relevante. Til høsten skal vi bruke en case om krigen i Ukraina og konsekvensene for global logistikk.

Jeg har i noen år brukt et eksempel utviklet i samarbeid med Røde Kors der studentene mine får prøve seg som planleggere i en humanitær organisasjon. De starter med å forutsi hvor stor de tror etterspørselen blir, før de bestemmer hvor de skal legge globale beredskapslagre, og til slutt planlegger en spesifikk hjelpeoperasjon til et katastroferammet område.

Hva er noen ting du har funnet ut i forskningen din?

I samarbeid med Røde Kors laget vi en av verdens første prognosemodeller for humanitære organisasjoner, med mål om best mulig hjelp for lavest mulig kostnad. Lavere kostnad er viktig fordi det betyr at flere kan hjelpes for hver krone.

I et samarbeid med FNs høykommissariat for flyktninger viste vi hvordan de kunne kombinere kontinuerlig forsyning av flyktningeleirer med forsyning til akutte kriser for å få mer hjelp for pengene.

I et annet prosjekt jobbet vi med design av flyktningeleirer. En flyktningkrise varer gjennomsnittlig 17 år, og mange av dagens leire er ikke laget for å imøtekomme behovene flyktninger har i denne perioden.

Hva ville du gjort om du ikke kunne forske?

Jeg ville jobbet fulltid med nødhjelpslogistikk i en organisasjon som Røde Kors eller Leger uten grenser.

Da jeg begynte å studere på 80-tallet kjente jeg meg ikke igjen i typiske BI-fag som finans og markedsføring. Det var først da min professor Gøran Persson introduserte meg for logistikk at jeg virkelig fant faget mitt. Eksemplet han brukte var hvordan bedre logistikk kunne sørge for at millioner av sultne russere fikk korn fra de fulle kornlagrene rundt Moskva på den tiden.

Publisert 24. mai 2022

Du kan også se alle nyheter her.