-
Næringsliv

La-det-skure-ledelse er mer destruktivt enn mange tror

Linda Lai

Passiv la-det-skure-ledelse kan være like skadelig som fiendtlig, tyrannisk eller overkontrollerende ledelse.

Stadig flere kritiserer regjeringen, med statsminister Støre i spissen, for å praktisere klassisk la-det-skure-ledelse på flere områder, ikke minst på energiområdet. La-det-skure-ledelse er en form for passiv lederstil der lederen venter med å gripe inn og ta beslutninger i vanskelige situasjoner som påvirker andre. Flere studier tyder på at denne formen for destruktiv ledelse er utbredt, også i arbeidslivet i Norge.

La-det-skure-ledelse kan høres ut som en ganske harmløs form for passiv ledelse. En slags ikke-ledelse, der lederen bare har abdisert fra lederrollen og kanskje ikke gjør så stor skade.

Dette stemmer dårlig med resultatene fra en lang rekke forskningsstudier. Resultatene tyder på at la-det-skure-ledelse kan ha store skadevirkninger og være like skadelig som mer aktive former for destruktiv ledelse, som fiendtlig, tyrannisk eller overkontrollerende ledelse. La-det-skure-ledelse er derfor også destruktiv ledelse.

Fører til lavere jobbtilfredshet og høyere konfliktnivå

Studier fra både Norge og andre land tyder for eksempel på at la-det-skure-ledelse fører til lavere jobbtilfredshet og høyere konfliktnivå mellom medarbeidere, og at medarbeiderne blir mer usikre på hva deres egen jobbrolle er, slik at det blir vanskeligere å gjøre en god jobb.

Andre studier tyder på at la-det-skure-ledelse kan være mer skadelig for medarbeidernes lojalitet til organisasjonen og hverandre enn direkte fiendtlig ledelse, og at la-det-skure-ledelse kan svekke tilliten medarbeidere har til både lederen og hverandre. La-det-skure-ledelse innebærer også ofte en transaksjonsbasert relasjon til medarbeiderne, snarere enn en mer sosial og motiverende relasjon basert på tillit og respekt.

En oversiktsstudie viser at la-det-skure-ledelse kan ha store negative effekter på både ytelse, holdninger, helse og generelt velbefinnende blant medarbeiderne. Interessant nok tyder en annen oversiktsstudie, av Kaluza og kolleger, på at lederne som praktiserer la-det-skure-ledelse også selv opplever dårligere velbefinnende enn ledere som har mer konstruktive lederstiler. Det vil si mindre grad av positive følelser som motivasjon og arbeidsglede og større grad av negative følelser som stress og frustrasjon.

Som forskerne bak studien peker på, kan de ikke fastslå om det er den destruktive lederstilen som gir lederen dårligere velbefinnende eller omvendt. Det kan også være en gjensidig forsterkende sammenheng. Ledere som praktiserer la-det-skure-ledelse blir oppfattet som beslutningsvegrende, unnvikende, avvisende og mindre dyktige. Dermed blir også både relasjonene til medarbeiderne og tilbakemeldingene dårligere. Dette kan føre til at lederen trekker seg ytterligere unna medarbeidere og vanskelige beslutninger.

Hvordan oppfattes du som leder?

Mange ledere som blir oppfattet som la-det-skure-ledere, har likevel en helt annen oppfatning selv. De mener at de har en bemyndigende stil, delegerer og gir medarbeiderne høy autonomi, noe som er i tråd med moderne, motiverende ledelsesprinsipper og transformasjonsledelse. De negative effektene av la-det-skure-ledelse henger imidlertid ikke sammen med lederens selvvurdering, men med medarbeidernes oppfatning av lederen. Det samme gjelder effektene av andre lederstiler, som transaksjonsledelse, transformasjonsledelse og direkte fiendtlig ledelse.

Hvis en leder mener seg feilvurdert, handler det dermed antagelig om manglende lydhørhet for medarbeidernes behov, utydelig kommunikasjon, dårlig selvinnsikt i lederrollen og svakheter når det gjelder andre sentrale lederegenskaper.

En leder er ikke bedre enn det følgerne eller medarbeiderne oppfatter hen som.

Innlegget først publisert i Dagens Næringsliv 7. august 2022: https://www.dn.no/ledelse/ledelse/spaltist-la-det-skure-ledelse-er-mer-destruktivt-enn-mange-tror/2-1-1271581

Kilder:

Kai N. Klasmeier, Joyce Elena Schleu, Catrin Millhoff, Ute Poethke & Kai C. Bormann (2022) On the destructiveness of laissez-faire versus abusive supervision: a comparative, multilevel investigation of destructive forms of leadership, European Journal of Work and Organizational Psychology, 31:3, 406-420, DOI: 10.1080/1359432X.2021.1968375

Antonia J. Kaluza, Diana Boer, Claudia Buengeler & Rolf van Dick (2020) Leadership behaviour and leader self-reported well-being: A review, integration and meta-analytic examination, Work & Stress, 34:1, 34-56, DOI: 10.1080/02678373.2019.1617369

Publisert 12. august 2022

Du kan også se alle nyheter her.